Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna knihovnické literatury jde s dobou

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Knihovna knihovnické literatury jde s dobou

0 comments
Anglicky
English title: 
The Library of librarianship literature and information science keeps up
English abstract: 
Sixty years ago, a new small branch os a highly specialized librayr was established in the building of the National library in Prague. Today, it still serves the purpose at the same location. It only grew bigger and it importance became so significant, that it now plays the role of a central library for the librarianship. Librarians, as well as students and teachers offers a wide array of sources from the field, both printed and electronically. This article describes the history of this specialized library as well as everyday activities and work with social networks.

Knihovna knihovnické literatury (KKL) je součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. KKL byla založena roku 1953 jako odborná příručka tehdejšího Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví Národní a universitní knihovny v Praze. Na začátku své činnosti měla jen příruční knihovnu, do níž byla uložena základní knihovnická literatura vypůjčená z fondu Národní a universitní knihovny.

V rámci České republiky je naší největší takto oborově zaměřenou odbornou knihovnou. Její fond je doplňován tuzemskou i zahraniční literaturou, a to nejen novinkami, ale i retrospektivně – všemi vhodnými dokumenty, které dokládají vývoj knihovnictví a příbuzných oborů (např. knihovědy, andragogiky, archivnictví aj.) u nás i v zahraničí. Její další důležitou funkcí je tedy funkce archivní.

Výpujční pult studovny KKL
Výpujční pult studovny KKL

Knihovna s vlastní studovnou a skladem se od svých počátků nacházejí prakticky na stejném místě v Klementinu. Dnešní KKL prošla v 90. letech a v letech 2003-2004 rekonstrukcí. Kromě menších stavebních úprav došlo samozřejmě k modernizaci vybavení (nové počítačové stanice, připojení Wi-Fi pro registrované čtenáře apod.).

Novinky nejprve vystavíme, potom půjčíme

O studovnu KKL se starají dvě pracovnice a také pracovníci Studijního a informačního oddělení Knihovnického institutu. Každý týden pracovnice studovny připravují výstavku novinek ze zahraniční i domácí knihovnické produkce. Uživatelé si mohou příslušnou knihu zamluvit a obdržet ji tak ke studiu hned po ukončení výstavky.

Výstavka novinek Výstavka novinek Výstavka novinek
Pokud se vám nějaký titul líbí, neváhejte a rezervujte. Kniha bude vaše hned po skončení výstavky.

Do Knihovny knihovnické literatury je si možno také domluvit exkurzi. Pracovnice studovny vysvětlí chod studovny, vyhledávání v katalogu KKL apod. Studovnu navštěvují i zahraniční návštěvy.

Knihovna knihovnické literatury má ve svém fondu v současné době kolem 43.000 svazků a 100 titulů periodik z těchto oborů: knihovnictví, knihověda, vědecké informace, informační věda a příbuzné obory. Fond čítá prakticky úplný výčet české a slovenské literatury z výše zmiňovaných oborů, dále obsahuje nejdůležitější zahraniční monografie, sborníky, encyklopedie, periodika a příručky. Doplňování fondu se děje formou nákupů a darů.

Fond je uživatelům přístupný buď v příruční knihovně studovny, nebo prostřednictvím službu konajícího pracovníka ze skladu. Část fondu je uložena v depozitáři NK ČR v Hostivaři. Fond je řazen dle přírůstkového čísla. K tomuto se přidává signatura označující obor nebo disciplínu či problém, o němž konkrétní publikace pojednává. Brožury sdílí toto označení také, jen za přírůstkovým číslem je B, pokud je brožur více, označují se B1, B2 atd.

Svázaná periodika jsou k dispozici v pevné vazbě
Svázaná periodika jsou k dispozici v pevné vazbě

Knihovnická periodika jsou zde ve vázané formě i v samostatných výtiscích jednotlivých čísel. Fond čítá kolem 100 titulů periodik. Pokud si uživatel chce daný článek zkopírovat, je mu k dispozici kopírovací zařízení ve studovně periodik. Díky nakupovaným přístupům do zahraničních oborových databází se okruh periodik, zpřístupňovaných v KKL podstatně rozšiřuje.

Ve fondu jsou také staré ročníky knihovnických periodik, např. z dvacátých let minulého století. U mnohých z nich jsou zkompletovány celé řady. Články z knihovnických periodik se průběžně excerpují a jsou dohledatelné například přes oborovou bránu Knihovnictví a informační věda (KIV) http://kiv.jib.cz/. Knihovna půjčuje hlavně k prezenčnímu studiu ve studovně knihovnické literatury. Duplikáty titulů půjčuje i absenčně. Vzhledem k rozpočtovým omezením se publikace ve více exemplářích nakupují velice zřídka, proto je u převážné části fondu absenční půjčování omezeno.

Kdo nás navštěvuje

Od roku 2011 je připojena k výpůjčnímu modulu Národní knihovny ČR a naši uživatelé si mohou fond objednávat prostřednictvím online formuláře. Uživatelé KKL jsou hlavně z řad zaměstnanců Národní knihovny ČR, knihovníci a odborní pracovníci z veřejných knihoven, studenti našeho oboru aj.

KKL - Databáze knihovnické literatury je elektronickým katalogem Knihovny knihovnické literatury. Tato báze představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu. Obsahuje monografické, seriálové i analytické záznamy dokumentů od r. 1990. Starší záznamy přírůstků KKL (do roku 1990) jsou průběžně zpětně doplňovány. V úplnosti jsou vyhledatelné v lístkových katalozích a kartotékách studovny KKL a v jejich elektronické naskenované verzi (lístkový katalog KKL ve formátu .tiff). Od roku 2000 je báze obohacena též o záznamy českých i zahraničních internetových zdrojů oboru.

Dále se uživatelé mohou podívat do:

  • KZK - databáze zkratek pro knihovnické a informační obory
  • TDKIV - česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
  • KSL - anglicko-český a česko-anglický slovník knihovnické terminologie
  • zahraničních databází LISA, LISS, Emerald.

Periodika Studovna Sklad
Studovna nabízí funkční zázemí pro prezenční studium

V KKL lze vyhledávat také prostřednictvím oborové brány KIV - Oborová brána Knihovnictví a informační věda. Výhodou je možnost vyhledávat v jednotlivých bázích nebo paralelně v nějaké kombinaci bází, a to včetně KKL a dalších zde dále uvedených. Další výhodou je nabídka přidaných služeb SFX zaměřených především na získání plného textu nebo informace o dostupnosti.

Pracovnice KKL se také aktivně podílí na zodpovídání dotazů v rámci služby ptejteseknihovny@nkp.cz. V r. 2012 bylo zodpovězeno 50 dotazů z oblasti knihovnictví, informační vědy, knihovědy, knihovnické legislativy, rešeršních strategií apod.

Jak o sobě dát vědět?

Dnes již nestačí pouze informativní nástěnky, letáčky, plakáty. Uživatelé chtějí mít informace co nejrychleji. A tak jsme se rozhodli služby knihovny propagovat i prostřednictvím Facebooku, Wikipedie, novinek KKL aj.

Wikipedii jsme považovali za skutečně vhodnou platformu pro další informování o knihovně a jejích službách a produktech. Uložili jsme heslo Knihovnický institut a Knihovna knihovnické literatury. Hesla Knihovnický institut a Knihovna knihovnické literatury najdete na Wikipedii. Po vypracování hesel do wikipedie jsme založili účet Facebooku Knihovnického institut NK ČR - informační služby.

Každý začátek je těžký. Nejprve jsme museli sami sobě zodpovědět několik otázek: Pro koho to děláme? Co tím chceme dosáhnout? Cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou odborníci z oboru knihovnictví a informační vědy i příbuzných oborů (studenti a vyučující středních a vysokých škol, zaměstnanci odborných, veřejných i akademických knihoven). V současnosti máme přes 200 fanoušků a stále přibývají noví. Dalším cílem bylo a je, aby nás sledovala široká knihovnická veřejnost, proto se snažíme zveřejňovat příspěvky, které by mohly zaujmout každého. Informujeme o svých službách, činnosti našich pracovníků, zajímavých knihovnických akcích, o agendě, s kterou se dennodenně potýkáme aj.

Profil na Facebooku
Jak zapojit neformální sociální síť, a přitom si zachovat serióznost národní instituce? Odpověď na tuto otázku není snadná..

Snažíme se také propagovat, a tím tak trochu otevřít, náš fond novým uživatelům. Z toho důvodu umísťujeme odkazy na zajímavé zahraniční i české tituly z našeho oboru. Když někdo najde zajímavý článek v knihovnických (i neknihovnických) periodikách, upozorníme na něj. Vystavujeme zde také různé zajímavosti, které nacházíme v průběhu studia starší knihovnické literatury.

Facebook nám také skvěle posloužil v době jakýchkoliv plánovaných i neplánovaných změn v provozní době, službách, databázích, kdy jsme na tyto stránky dávali aktuální informace např. o uzavření Národní knihovny pro uživatele či odstavení databází aj. Dále se snažíme informovat o akcích v rámci Knihovnického institutu, propojovat naše činnosti, např. při vydání určitého článku v časopise Knihovna. Jestliže jsou ještě jiné „doprovodné akce“ k tomuto tématu, např. výstavy, příspěvek v rámci nějakého vzdělávacího programu, tak na něj samozřejmě umístíme odkaz na Facebooku.

Spojit funkci vzdělávací, informační a komunikační s neformálním charakterem Facebooku je trochu obtížné, neboť Knihovnický institut je odborným pracovištěm Národní Knihovny ČR. Ale s facebookem pracujeme rádi, neboť nás vždycky může překvapit, resp. naši fanoušci nás překvapují. Hlavně reakcemi na naše příspěvky.

Použitá literatura:
  • Informace pro knihovny: Knihovna knihovnické literatury. Informace pro knihovny: Knihovna knihovnické literatury [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2012, 18.12.2012 [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm
  • Štěpánová, Bedřiška. Význam Knihovnického institutu Národní knihovny ČR pro veřejné knihovny a odbornou knihovnickou veřejnost: absolventská práce. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2006. 54 s.
  • Vyorálková, Danuše. Studijní a informační oddělení odboru knihovnictví Národní knihovny. Čtenář, 1996, 48(4), s. 123-125. ISSN 0011-2321.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
SALÁTOVÁ, Renáta. Knihovna knihovnické literatury jde s dobou. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 7 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-14107. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14107

automaticky generované reklamy