Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti – komentář k aktivitám Zwolle Group (Martin Svoboda)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti – komentář k aktivitám Zwolle Group (Martin Svoboda)

0 comments
Autoři: 

Dodávání dokumentů je pouze jednou částí života dokumentu od jeho tvorby k jeho využití. V ČR je povědomí o autorských právech značně devastováno, jak poukázal ve svém vystoupení i doc. Vlasák. Ing. Svoboda představil činnost tzv. Zwolle Group, která se angažuje ve správě autorských práv ve vyšším vzdělávání a spolupracuje s představiteli autorů ve vědě a vzdělávání. Konferencí Zwolle Group se účastní vydavatelé, asociace, vedoucí představitelé univerzit, vedoucí knihovníci, právníci a autorské ochranné svazy. Převažují anglosaské a severské země. Zwolle Group podporuje holandská nadace SURF (protějšek našeho CESNETu). První konference se konala v roce 2001 a její účastníci se pokusili vymezit třecí plochy mezi autory, vydavateli, univerzit a knihovnami. Na druhé konferenci bylo v roce 2002 přijato sedm zwollských principů, jejichž cílem je zejména maximalizace dostupnosti vědeckých poznatků bez újmy na kvalitě. Letos v únoru se konala třetí konferece, na níž byly probírány zejména o tzv. Copyright Toolkits. Prezentace zkušeností s využíváním těchto „stavebnic“ bude na programu v příštím ročníku konference. V závěru své prezentace Ing. Svoboda vyzval k nalezení reprezentantů českých univerzit, autorů, knihovníků, případně i vydavatelů, kteří by chtěli šířit zwollské principy v českém prostředí. Další informace jsou k dispozici na http://www.surf.nl/copyright.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti – komentář k aktivitám Zwolle Group (Martin Svoboda). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11598. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11598

automaticky generované reklamy