Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Information Commons - služby pro studenty a vědce (Russell Bailey)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Information Commons - služby pro studenty a vědce (Russell Bailey)

1 comments
Autoři: 
Russell Bailey

Dr. Russell Bailey z University of North Carolina Charlotte (USA) se ve svém příspěvku zabýval do češtiny těžko přeložitelným tématem - "Information Commons", které je zejména v Severní Americe běžně používáno v prostředí výchovy a vzdělávání. Vyzdvihl přitom roli a potenciál knihoven jako strategických partnerů při naplňování poslání instituce (ve smyslu pomoci směrovat a podporovat společnost).

R. Bailey se zamýšlel nad otázkou, kdo jsou ti, kteří se učí, studují a bádají, protože neznalost či neuvědomění si specifik nastupujících generací může vést k "minutí se" se záměry a pořadavky institucí ve vědě a vzdělání s uživateli. Vyzdvihl přitom "net generation" - tj. lidi narozené po roce 1992, kteří mají rapidně odlišné potřeby a požadavky od generací předchozích a kteří pomalu začínají plnit vzdělávací instituce "vyšší úrovně". V této souvislosti zdůraznil nutnost zachovat rovnováhu mezi "high-touch" a "high-tech" médii a obecně "přístupem" (nesnadno přeložitelné, po smyslu a volně by se dalo použít "dotykový"/"praktický" a "technologický"/"virtuální" přístup) - tedy nutnost kombinovat moderní postupy s tradičními a nepřeceňovat (ani nepodceňovat) jedno z nich.

Podobně se pozastavil u vyváženosti důrazu na obsah a rozsah fondů vs. služeb v knihovnách, kde se kriticky vyjádřil ke snahám "nashromáždit co jde" - a následně prohlašovat, jak skvělá je knihovna. Podle Dr. Baileyho je ideálním poměrem fondů a služeb "50:50", a to zejména z důvodu rostoucího významu a zájmu o služby jako celek v posledních letech. Na závěr se R. Bailey krátce věnoval šířícímu se "Open access movement" - a to nejen na úrovni otevřenosti databází a virtuálních přístupů, ale též otevřenosti prostor a celkově přístupu k uživateli.

Zajímavá debata byla iniciována na závěr, a to otázka názvosloví - jak přeložit "information commmons" do češtiny. Z publika přitom zazněly návrhy jako:

  • integrované informační služby,
  • informační statky,
  • informační občina,
  • informační pospolitost,
  • informační náves,
  • informační jarmark,
  • informace sobě.

Uvidíme, jaký překlad se v praxi ujme - výše zmíněné ale rozhodně stojí za úvahu.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Information Commons - služby pro studenty a vědce (Russell Bailey). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-12608. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12608

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

No tak to je celkem jasný, který z terminů se ujme. Information commons.

registration login password