Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační gramotnost pro 21. století (Sheila Webber)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační gramotnost pro 21. století (Sheila Webber)

0 comments
Autoři: 

Sheila Webber

Sheila Webberová z Univerzity v Sheffieldu svůj příspěvek nazvala "Informační gramotnost pro 21. století" (Information Literacy for the 21st Century). Hned na první snímek své prezentace použila obrázek z virtuálního světa Second Life, v němž tráví mnoho času. Nejprve se věnovala významu termínu "information literacy" - rozsah a obsah pojmu se liší i podle kulturního okruhu, v němž je používán. Spolu se svým kolegou Johnstonem S. Webberová vytvořila definici, která v angličtině zní následovně: "Information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to identify, through whatever channel or medium, information well fitted to information needs, leading to wise and ethical use of information in society." Dále přednášející upozornila na různé typy informací - nejenom např. vědecké informace, ale také informace potřebné pro každodenní život. I vědec má svůj soukromý život a nepotřebuje tedy jenom vědecké informace. Zmínila problém související s kulturní a osobní citlivostí - jedná se o to, že na Facebooku byla zřízena skupina "Everybody Draw Mohammed Day", přitom muslimové mají zakázáno svého proroka zobrazovat.

S. Webberová se zabývala také etickými problémy souvisejícími se sdílením informací a se spoluprací. Podrobněji se věnovala informačnímu chování. V tomto kontextu se objevuje mj. výraz "encountering" ("bumping into" information), česky pravděpodobně náhodné "narážení" na informace. Přednášející upozornila také na prohlížení (browsing), které bývá v informačním vzdělávání opomíjeno, resp. větší pozornost je věnována vyhledávání. Informační potřeby, podoby informací a informační chování jsou definovány kontextem - např. řidič sanitky bude informace získávat především pozorováním, ne z textu. Odborníci v různých oblastech mají také různé informační potřeby - zatímco pro historiky není klíčové znát nejnovější poznatky (spíše sledují trendy a uplatňují je ve své práci), chemici se bez těchto poznatků vůbec neobejdou.

Přednášející také zmínila informační chování dětí - děti získávají informace ve škole, autobuse, obchodním domě a na řadě dalších míst. Vrátila se také k virtuálnímu světu Second Life - upozornila na největší britský kampus, který provozuje Univerzita v Edinburgu. Studenti S. Webberové rovněž po tři roky zkoumali informační chování lidí ve světě Second Life. Bylo zjištěno, že za účelem uspokojení svých informačních potřeb používají širokou škálu informačních zdrojů. Přiblížila také zjištění z průzkumu zaměřeného na mládež a práci s informacemi pro účely hraní počítačových her - v tomto případě (na rozdíl např. od zpracování domácích úkolů) se spíše uživatelé snaží vyřešit problém nejprve sami či s využitím jiných zdrojů než Googlu.

V závěru S. Webberová mj. zmínila, že je potřeba se více věnovat kolaborativnímu informačnímu vzdělávání. Důležité je také si uvědomit, že lidé postupují při hledání odpovědí na své otázky komplexně, např. pohybují se mezi lidmi, weby, tištěnými zdroji, fyzickými prostory atd. Informační gramotnost je něco, co by nemělo zajímat jen knihovníky, i ostatní by měli být informačně gramotní a být si toho také vědomi.

Rádio LibRa: Rozhovor se Sheilou Webberovou (tb).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační gramotnost pro 21. století (Sheila Webber). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13441. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13441

automaticky generované reklamy