Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektivy (Judita Kopáčiková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektivy (Judita Kopáčiková)

0 comments
Autoři: 

Dr. Kopáčiková (nyní Staromestská knižnica Bratislava, Bratislava) se nejprve zaměřila na to, jak by informační podpora podnikání na Slovensku měla vypadat, v druhé části prezentace pak na to, jak skutečně nyní vypadá. Její prezentaci doprovodil ilustracemi doc. Jozef Lipták.

Postavení informačního střediska ve firmě je závislé na podpoře vrcholového managementu. Posláním informačního střediska je mj. monitorovat vnější prostředí prostřednictvím veřejných informačních zdrojů. Svým uživatelům by mělo poskytovat kvalitní informační servis.

Informační zabezpečení je možno realizovat prostřednictvím externích dodavatelských služeb, případně outsourcingu (tyto služby jsou finančně náročné a navíc u nich chybí informační hodnota, kterou může přidat jenom zaměstnanec firmy), využitím vlastních zdrojů nebo kombinací obou výše uvedených způsobů.

Informační zabezpečení je dlouhodobou záležitostí, očekávání okamžité návratnosti investic je značně krátkozraké. Informace je nutno rozdílně zpracovat pro různé uživatele – jinak pro vrcholový, jinak pro střední management, jinak pro ostatní zaměstnance.

V letech 1998-2003 bylo zrušeno, resp. zakonzervováno 101 informačních středisek/technických knihoven. Z relativně dobře fungující soustavy VTEI před rokem 1989 zůstalo jen torzo. Na jedno středisko připadalo v roce 2003 průměrně 1,64 zaměstnance.

Na Slovensku nebyly vytvořeny legislativní podmínky pro existenci firemních informačních středisek. Podstatně lépe jsou na tom na Slovensku archivy, protože v případě, že se uvažuje o zrušení některého archivu, je potřeba požádat o souhlas Ministerstvo vnitra. Archiv navíc není zničen a zaměstnanec (či zaměstnanci) archivu nemůže být prostě propuštěn.

Přednášející zakončila svůj příspěvek poukazem na báseň Lubomíra Feldeka, v níž se knihovnice Soňa ptá koně, jestli má rád knihy, ale on odpoví, že má raději dostihy...

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektivy (Judita Kopáčiková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11590. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11590

automaticky generované reklamy