Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

InfoLib - sen, ktorý sa mení na skutočnosť (Daniela Birová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

InfoLib - sen, ktorý sa mení na skutočnosť (Daniela Birová)

0 comments
Autoři: 

InfoLib (www.InfoLib.sk) je tématicky orientovaný "vertikální" portál, který se má na Internetu stát "komplexním přístupovým místem k informacím o bohatství slovenských knihoven i k informacím, které souvisí s rozvojem a propagací slovenské knihovnické komunity". Byl realizován za podpory Nadácie otvorenej spoločnosti - OSF v rámci projektu "Portál pro knižničnú a informačnú teóriu a prax" Centra vedecko-technických informácií SR, Spolku slovenských knihovníkov a Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Jeho obsah je rozdělen do tématických skupin, přičemž každá má svého odborného garanta - dobrovolníka z řad odborné veřejnosti. Celý projekt má za cíl na základě otevřené a dobrovolné spolupráce všech knihoven a informačních center na Slovensku koncentrovat informace a nebýt tak knihovnám konkurencí, ale naopak uživatele ke konkrétním knihovnám dovést.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. InfoLib - sen, ktorý sa mení na skutočnosť (Daniela Birová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11571. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11571

automaticky generované reklamy
registration login password