Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu

0 comments
Anglicky
English title: 
Visiting the archive and library of the Czech public radio
English abstract: 
Czech public radio has been regularly broadcasting in the central European region for 92 years. The oldest document in the library of the radio dates back to 1932. Wide-spread censorship common in 1948 and 1968 did not ever influence the library fund, so it is possible to find valuable sources today. Archive of the Czech radio is another significant part of national history, amounting in 80 thousands hours of audio recordings or 150 thousands of records and CD’s.

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se uskutečnila další z exkurzí pražské organizace SKIP v archivu a knihovně Českého rozhlasu. Knihovna Českého rozhlasu sídlí na Vinohradské třídě v centru podpory vysílání. V knihovně pracuje vedoucí knihovny paní Eva Kopřivová a další dvě pracovnice. Knihovna Českého rozhlasu je organizačně začleněna pod Archivní a programové fondy spolu s Archivem a Gramoarchivem ČRo, Fonotékou a Hlavním katalogem. Depozitář knihovny sídlí na ulici Římská, společně s archivem Českého rozhlasu. Dříve knihovna sídlila v Londýnské ulici.

Vedoucí knihovny Eva Kopřivová Účastnice exkurze
Početnou skupinu členů SKIP provedla knihovnou vedoucí knihovny, Eva Kopřivová (zcela vlevo)

Exkurze do knihovny Českého rozhlasu

V květnu 2015 uplynulo 92 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Čechách. Knihovna Českého rozhlasu je o necelých deset let mladší, první písemné záznamy v přírůstkovém seznamu pocházejí z roku 1932. Fond Knihovny byl doplňován formou knižních darů a recenzních výtisků. V počátcích byl knihovní fond budován živelně, teprve postupem doby získala akvizice odborný základ se zvláštním zřetelem k požadavkům rozhlasového vysílání. Na Knihovnu Českého rozhlasu se nikdy nevztahovala žádná cenzurní opatření, a tak fond zůstal v době minulé (po roce 1948 i 1968) nenarušen. Navíc jej po roce 1990 obohatily knihy z exilových vydavatelství Index, Sixty-Eight Publishers, Konfrontace a Rozmluvy.

Hlavním posláním knihovny je podpora programu vysílání – připravuje podklady pro potřeby vysílání Českého rozhlasu, provádí rešeršní činnost a zpracovává bibliografické informace. Umožňuje přístup k informacím z rozhlasové historie studentům, badatelům i laické veřejnosti. Knihovna provádí vlastní výpůjční agendu sloužící převážně k programovým, ale i studijním účelům. Zajišťuje také výpůjčky prostřednictvím meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Další významnou činností knihovny je agenda tisku – objednávky, evidence, rozdělování a fakturace tuzemského i zahraničního tisku pro jednotlivá oddělení Českého rozhlasu.

Knihovní fond dnes tvoří necelých 70 000 knihovních jednotek, které jsou tematicky rozděleny do 33 oborů. Vedle beletrie, poezie, dětské literatury, politiky, přírodních věd, filozofie a jiných je vybudováno oddělení týkající se rozhlasového vysílání, žurnalistiky i ostatních médií. Tento fond obsahuje publikace nejen z historie rozhlasu, ale hlavně tituly týkající se rozhlasové teorie – např. texty rozhlasových přednášek, interní učební texty pro rozhlasové pracovníky a zprávy z rozhlasových výzkumů.

Exkurze v Archivu a knihovně Českého rozhlasu Exkurze v Archivu a knihovně Českého rozhlasu
Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu

Jak se vyhnout kolapsu knihovního katalogu

V říjnu 1989 bylo zahájeno počítačové zpracování fondu v systému CDS/ISIS-MAKS. Postupně se začal budovat elektronický knihovní katalog. S přibývajícími katalogizačními záznamy ovšem začal knihovní systém kolabovat, a tak od roku 2001 používá Knihovna ke katalogizaci systém RELIEF. Tento systém byl vybrán hlavně z důvodů kapacitních možností, tj. neomezenému množství hesel u jednotlivých záznamů. V letošním roce dojde k upgradu stávajícího systému a k přípravě automatizace výpůjčního protokolu.

V roce 2005 se Knihovna ČRo ve spolupráci se stanicemi Vltava a Dvojka poprvé připojila k mezinárodní akci „Noc s Andersenem“. Od té doby ji pravidelně počátkem dubna každým rokem navštěvují i malí dětští čtenáři. Knihovna spolupracuje také na akci Velké říjnové čtení ve spolupráci s Českým rozhlasem.

Exkurze v Archivu a knihovně Českého rozhlasu Exkurze v Archivu a knihovně Českého rozhlasu
Exkurze v Archivu a knihovně Českého rozhlasu

Návštěva Archivu Českého rozhlasu

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů. Vedoucím archivu je Mgr. Tomáš Bělohlávek.

Součástí archivu je badatelna, která poskytuje služby i veřejnosti. Archiv soustřeďuje, ukládá, zpracovává a zpřístupňuje veškerý archivní materiál z činnosti Českého rozhlasu a jeho předchůdců.

Součástí Archivu je Gramoarchiv, ve kterém je přes 150 tisíc gramodesek a CD. Z jeho fondů čerpají zejména hudební redaktoři, režiséři a dramaturgové Českého rozhlasu, ale také dirigenti, interpreti, autoři a nejširší badatelská veřejnost. Prvním rozhlasovým záznamem na gramofonové desce z produkce firmy HMV byl projev prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1928 k 10. výročí Československa. O fondy Gramoarchivu pečuje Kateřina Vondráčková.

Gramoarchiv Českého rozhlasu Gramoarchiv Českého rozhlasu Gramoarchiv Českého rozhlasu
Archiv a Gramoarchiv Českého rozhlasu

Tomáš Bělohlávek nám ukázal mnoho zajímavých dokumentů, které se nacházejí ve fondech archivu, např. rukopis Karla Čapka, dokument podepsaný Edvardem Benešem a některé další. Viděli jsme také vzácnou pamětní knihu s věnováním a podpisy např. Emila Zátopka, Raula Castra a mnoha dalších, a navíc ještě sbírku kuriózně poničených knih uživateli. Archiv obsahuje také kořistní fond (hlavně po Němcích z druhé světové války). Druhá část tohoto fondu putovala do Moskvy. Archiv také spolupracuje na Národní virtuální fonotéce (dodávání metadat).

Návštěva Archivu Českého rozhlasu Rukopis Karla Čapka Dokument z boje o Rozhlas Pamětní kniha s podpisem Emila Zátopka
Návštěva archivu Českého rozhlasu: rukopis Karla Čapka, dokument z boje o Rozhlas a pamětní kniha s podpisem Emila Zátopka

Poznámka: Autorkou fotografií je Vladana Pillerová.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
KOPŘIVOVÁ, Eva a SALÁTOVÁ, Renáta. Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 12 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17638. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17638

automaticky generované reklamy