Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze (Jan Baťa)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze (Jan Baťa)

0 comments
Autoři: 

Jan Baťa

K hlavním úkolům odborné hudebněvědné knihovny patří seznámit studenty a pedagogy s elektronickými informačními zdroji (EIZ). Pro obor muzikologie se na FF UK využívají tyto zdroje:

  • Bibliografické databáze (RILM, RISM, Manuscriptorium, LIMVP, Melodiarium, GlobalChant). Jsou užitečné pro autorskou a vědeckou činnost.
  • Plnotextové databáze oborových slovníků, monografií a časopisů (Oxford Music Online, Oxford Journals Online, JSTOR Arts and Sciences). Využívají se pro přípravu studentů na přednášky a semináře.
  • Databáze zvukových nahrávek (Naxos Music Library). Zlepšují dostupnost hudebních nahrávek a jejich snadné vyhledávání. Využívají se pro přehledové přednášky o dějinách hudby. Studenti je mohou využívat i v rámci domácí přípravy.
  • Databáze notových materiálů (Music Online). Využívají se při úvodech do hudební teorie a analýzy.
  • Volně přístupné informační zdroje. Dělí se na ty, které vznikly z mezinárodních projektů (Google Books, Archive.org), které jsou výsledkem grantových úkloů (LIMVP, Melodiarium) a laické portály (Wikipedia, Choral Public Domain Library, International Music Score Library Project). Pedagogové studenty nabádají, aby tyto zdroje, které vznikají a rozšiřují se bez odborné redakční kontroly, brali kriticky a informace z nich prověřovali v důvěryhodnějších zdrojích.

Problémy, se kterými se knihovna Ústavu hudební vědy FF UK potýká, je nedostatek financí, absence akviziční strategie UK, nižší informační gramotnost pedagogů a efektivita studentské práce.

Obor muzikologie na FF UK absolvuje ročně asi 10 absolventů, z nichž se částečně rekrutují hudební kritici.

(kp)

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 2)
IKAROS, redakce. Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze (Jan Baťa). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-13432. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13432

automaticky generované reklamy