Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví (Eva Lesenková, Helena Bouzková)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví (Eva Lesenková, Helena Bouzková)

0 comments
Autoři: 

E. Lesenková shrnula aktuální stav informačních systémů a knihoven ve zdravotnictví. Výkonové ukazatele systému lze měřit na základě ČSN ISO 11620, v poslední době se začíná rozvíjet i management (řízení) kvality. Pro oblast řízení kvality existuje norma ISO 9000 (česká verze zatím neexistuje). Nástroji pro měření efektivity jsou statistiky, normy a doporučení. H. Bouzková představila východiska Koncepce rozvoje zdravotnických knihoven do roku 2010, která je v současnosti připravována pod patronací Ministerstva zdravotnictví a navazuje na koncepci rozvoje knihoven v ČR pro léta 2004 – 2010.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví (Eva Lesenková, Helena Bouzková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-11619. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11619

automaticky generované reklamy
registration login password