Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

COSEC - Consortium of Slovenian Electronic Collections

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

COSEC - Consortium of Slovenian Electronic Collections

0 comments

Národní a univerzitní knihovna a Knihovnická asociace Slovinska spojily své síly a za podpory Open Society Institute vytvořily slovinské knihovnické konsorcium CONSEC. V současné době zahrnuje devět knihoven a knihovnických organizací. Jako první knihovnické konsorcium ve Slovinsku, které se zabývá získáváním elektronických informačních zdrojů, spolupracuje COSEC s ostatními národními konsorcii a stalo se aktivním členem největšího světového konsorcia – eIFL.net. Díky tomu mají členové slovinského COSECu možnost podílet se společně s dalšími světovými knihovnami na nákupu elektronických zdrojů, které zpřístupňují svým uživatelům za co nejvýhodnějších podmínek.

Slovinské knihovnické konsorcium začala organizovat Národní a univerzitní knihovna v roce 2002, a to na základě iniciativy programu eIFL Direct a s finanční podporou Open Society Institute. O rok později se k dohodě o založení a činnosti slovinského knihovnického konsorcia připojily další knihovny – Ústřední technická knihovna, Institut Josefa Stefana, Národní a univerzitní knihovna, Univerzita v Lublani, Univerzita v Mariboru a její univerzitní knihovna, Univerzita v Primorsku, Asociace veřejných knihoven a Slovinská knihovnická asociace. COSEC tak byl formálně založen jako slovinské národní konsorcium pro získávání elektronických informačních zdrojů. Přístup k informacím na základě spolupráce je hlavní strategií konsorcia. Národní a univerzitní knihovna úzce spolupracuje s dalšími důležitými organizacemi a institucemi na splnění těchto úkolů.

Posláním konsorcia COSEC je sdružovat, vést a napomáhat slovinským knihovnám v získávání elektronických zdrojů. To znamená usilovat o celonárodní a nejvýhodnější přístup k elektronickým informacím. COSEC pomáhá zajistit koordinovanou a cenově efektivní akvizici elektronických zdrojů v souladu s podporou vzdělávání, výzkumu a vývoje celé společnosti.

Pro realizace svých cílů bude COSEC:

 • šetřit čas a peníze slovinských knihoven podporováním spolupráce domácích a zahraničních odborníků a spolu s využitím jejich znalostí a zkušeností tak minimalizovat akviziční práci,
 • poskytovat trvalý přístup k informacím v souladu s potřebami uživatelů knihoven,
 • zajistit slovinské knihovnické komunitě podporu při jednáních o podmínkách nákupu elektronických zdrojů a získávání financí pro tyto nákupy
 • podporovat účast slovinských knihoven v novém obchodním modelu eIFL.net, kde knihovny hrají aktivní roli a stávají se partnery vydavatelů,
 • zajistit výhodné podmínky a příznivé cenové modely na základě zkušeností mezinárodních vyjednávacích skupin,
 • zajistit úspěšná vyjednávání s dodavateli a producenty prostřednictvím úzké spolupráce s mezinárodními iniciativami,
 • organizovat školení a workshopy k využívání elektronických zdrojů,
 • vést statistiky využívání elektronických zdrojů pro zúčastněné knihovny,
 • podporovat a prosazovat zvyšování využívání databází,
 • vylepšit obraz slovinských knihoven a zvýšit profesionální povědomí knihovníků,
 • zajistit aktivní členství v Mezinárodním sdružení knihovnických konsorcií (ICOLC).

Národní a univerzitní knihovna byla velmi aktivním účastníkem při zakládání konsorcia a COSEC se ve skutečnosti stal jednou z jejích činností, a to jmenováním výkonného ředitele z řad jejích zaměstnanců. Členové konsorcia se účastní práce COSEC v řídícím výboru, který je složen z prezidenta a viceprezidenta a sedmi členů. COSEC je jediné konsorcium ve Slovinsku, které hájí potřeby všech typů knihoven: univerzitních a akademických, veřejných, školních a odborných z neziskového sektoru. V řídícím výboru COSEC má každý typ knihovny svého vlastního zástupce. V roce 2004 má v konsorciu zastoupení a jeho služby využívá 210 slovinských knihoven.

Hlavní službou konsorcia COSEC je získávání elektronických zdrojů. V prvním roce činnosti konsorcia byl zajištěn přístup do následujících databází: EBSCOhost, American Physical Society, Emerald Fulltext, Science Direct, Slovinské právní informační služby IUS-INFO a EURO-IUS-INFO a různých dalších referenčních databází. Vedle toho také prostřednictvím COSEC zajišťujeme přístup do Adresáře volně dostupných periodik DOAJ.

Financování elektronických zdrojů zajišťuje COSEC dvěma způsoby: v případě speciálních databází si přístup platí přímo knihovny, pro národní a univerzitní licence je hrazen Ministerstvem školství, vědy a sportu a Ministerstvem kultury. Náklady na činnost konsorcia jsou hrazeny Národní a univerzitní knihovnou, Ministerstvem kultury a ročními členskými poplatky.

Kromě získávání a financování elektronických zdrojů zajišťujeme vyjednávání, licencování (prodlužování smluv a licencování nových zdrojů), fakturování členům konsorcia, fundraising (podporu při získávání finančních prostředků), údržbu IP adres a další knihovnické informace, zpracovávání statistik využívání, školení a marketing. V rámci průběžných uživatelských průzkumů se snažíme zjistit uživatelské potřeby a analyzovat spokojenost uživatelů s dostupnými zdroji. Na základě těchto uživatelských průzkumů připravujeme další marketingové strategie. Poskytujeme prezentační materiály jako jsou brožury, webové stránky, plakáty, školící materiály. Naším nejdůležitějším informačním prostředkem jsou webové stránky http://www.nuk.uni-lj.si/cosec. Na začátku letošního roku jsme zorganizovali první den otevřených dveří pro všechny ředitele slovinských knihoven a jeden odborný knihovnický seminář se zaměřením na získávání elektronických zdrojů prostřednictvím konsorcií. K vydání připravujeme knihu o konsorciích, která fungují ve světě.

Z angličtiny přeložila Petra Šťastná (NK ČR) (původní text - formát DOC)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen. COSEC - Consortium of Slovenian Electronic Collections. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11683. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11683

automaticky generované reklamy
registration login password