Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví (Zdeněk Uhlíř)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví (Zdeněk Uhlíř)

2 comments
Autoři: 
Za smysl digitalizace se v počátečním stádiu považovala ochrana originálních dokumentů a demokratizace přístupu k nim (v obou případech jde o představu iluzorní, protože nic podstatného se nezměnilo). V další fázi se věnovala pozornost rutinním, "industralizačním" postupům v digitalizaci (v duchu hesla "vše lze digitalizovat"). Jako správná cesta se ukazuje výběr dokumentů určených k digitalizaci, jejichž pojítkem je společný kontext, což znamená, že se nelze spoléhat na univezální hlediska. Základní entitou tedy není jednotlivý dokument (= kniha), nýbrž skupina dokumentů, které se částečně vzájemně překrývají na základě rešeršních kritérií. Dokumenty obsahují pevné (exlicitní) a generované hypertextové odkazy vkládané ex post. Je nezbytné použití značkovacích jazyků pro semi-strukturovaná data (od běžného způsobu zpracování - na dokument je pohlížen "zvnějšku" - směrem k identifikaci kontextu). Jaké údaje brát v úvahu: čas, prostor, kategorie (politické, historické - málo specifické) a fakty (událost, osoba, instituce, fyzické předměty - velmi specifické). Samotná kontextualizace není cílem, další zájem se upírá k personalizaci. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví (Zdeněk Uhlíř). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11283. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11283

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Nemyslím si, že jde o představu iluzorní. Demokratizace přístupu k historickým památkám prostřednictvím digitalizace je výborná věc, jen to chce čas, než bude tato možnost skutečně využívána.
Nejsme u nas ještě na tento typ dokumentu zvyklí, ale v budoucnu se určitě stane běžnou součástí studia historie. Dokonce věřím tomu, že se informace o projektu MMSB dostane brzy i do učebních osnov.
Optimismus mi dodává současný zájem o digitalizovanou sbírku Mimoevropská hudba v původních nahrávkách ze sbírky Karla Čapka, kterou využívají studenti hudební výchovy UHK. Studenti se ale musí o její existenci dozvědět.

Já mám dotaz na přítomné diskutující. Mohu se nějak zapojit a pomoci manuálně s digitalizací dokumentů? Má někdo již nějaké větší zkušenosti s touto problamatikou? Může mi někdo sdělit kolik bude třeba investovat, abych byl schopen na slušné úrovni tuto činnost provozovat případně jako soukromá firma?
Děkuji za každou odpověď.

registration login password