Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální knihovny a citační služby (Eva Bratková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Digitální knihovny a citační služby (Eva Bratková)

3 comments
Autoři: 

Eva Bratková E. Bratková je editorkou E-LIS a na terminologickou diskuzi o OA reagovala návrhem termínu "otevřený přístup" jako českého ekvivalentu pro anglický termín OA. Mottem jejího příspěvku bylo sdělení, že kdo bude publikovat v OA, bude více citován. Přístup k dokumentům ve smyslu OA musí být trvalý, bezplatný, online a pro všechny uživatele. Autor svoluje ke čtení, stahování, sdílení, ukládání, vyhledávání a linkování článků. Předpokládá se fair use, tedy přesná a precizní citace. Typy zdrojů OA: předmětově profilované archivy, volný povrchový web (osobní stránky autorů, kteří na nich publikují své vydané články), institucionální repozitáře (archivy ústavů; registrem takových repozitářů je ROAR), online časopisy (Directory of OA Journals, dnes 2 235 titulů). Hráči v oblasti OA: autoři (autor musí chtít archivovat své články v institucionálních repozitářích), instituce (finanční podpora) a komerční vydavatelé (projekt SHERPA v projektu ROMEO, semaforovými barvami jsou označeni vydavatelé, kteří umožňují (zelená), nebo zakazují (červená) svým autorům publikovat prostřednictvím OA). V oblasti citačních indexačních služeb existují komerční služby (Web of Science, Scopus a CrossRef), které jsou dominantní co do počtu excerpovaných časopisů i retrospektivy; další služby jako je scholar.google.com jsou zatím ve vývoji, dále existuje http://citeseer.ist.psu.edu, který je oborově zaměřený a dále se rozvíjí, systém Citebase Search http://citebase.eprints.org je hodnotný pro své citační výstupy, ISI Web Citation Index (od firmy Thomson) pracuje s dokumenty z internetu a chlubí se pečlivým výběrem materiálů - je to ovšem novinka, která zatím nebyla uvedena, ale pouze oznámena. Citace jsou tvořeny ručně nebo automaticky pomocí softwaru; existují dva formální přístupy k budování citačního rejstříku: openURL a citační propojování pomocí metadat (doporučení DC-GEBCI). Závěrem E. Bratková poukázala na současné výzvy: zpracování absolventských prací, standardizace metadat, hodnocení výzkumu.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitální knihovny a citační služby (Eva Bratková). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-12117. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12117

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Pekna prednaska. Jen musim podotknout, ze vazena pani doktorka by si mela osvezit cestinarske znalosti v oblasti delky samohlasek. "Velká Británie" se obvykle vyslovuje s dlouhym pismenem A ve slove Britanie.

"cestinarske znalosti v oblasti delky samohlasek"? - jakoze by mela studovat, jake jsou delky (cti délky) na Ostravsku, Hanacku, v okoli Prahy, v Praze apod.? A nebo byste ji doporucil radeji studium nejakeho funkcniho stylu?

Diskutovaná záležitost je zanedbatelným detailem, navíc jde spíše o ozvláštňující než chybnou výslovnost - za první republiky se psalo "Velká Britanie" a zřejmě se tak i vyslovovalo. Doba to s sebou sice nese, ale zglachštatovávání lidského myšlení i mluvení se braňme.