Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt internetizace knihoven (definitivně) končí

Napsal uživatel Jan Rylich dne 22. Leden 2013 - 13:38.

Projekt internetizace knihoven a jeho podpora či nepodpora ze strany Ministerstva kultury ČR je tématem, které se opakovaně řeší v podstatě každý rok. Špatná zpráva pro více než 2.500 knihoven zapojených do projektu přišla z ministerstva i tento týden:
Ministerstvo kultury v dopise zřizovatelům oficiálně oznámilo ukončení Projektu internetizace knihoven k 28.3.2013.

Vážená paní starostko / vážený pane starosto,

ke dni 28.3. t.r. pozbude účinnosti smlouva mezi společností Telefónica Czech Republic, a. s., a Ministerstvem kultury, na jejímž základě jsou hrazeny poplatky za připojení Vaší knihovny k internetu v rámci tzv. Projektu internetizace knihoven, k němuž se Vaše knihovna přihlásila na základě průzkumu, realizovaného Národní knihovnou ČR na podzim r. 2011.

Vzhledem ke sníženému objemu finančních prostředků, alokovaných v kapitole Ministerstva kultury na dotační programy, mj. též na podporu knihoven, bylo Ministerstvo kultury nuceno zvážit své priority. Do budoucna chce resort zaměřit svou finanční podporu na nadstandardní rozvojové projekty knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Zajištění připojení knihoven k internetu včetně jeho financování dnes již patří mezi standardní služby, resp. činnosti knihoven - stejně jako například doplňování knihovního fondu. Bude tedy po 28. 3. t. r. plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude. O této skutečnosti byl z naší strany informován jak Svaz měst a obcí, tak Asociace krajů i vláda ČR.

Sdělujeme Vám tuto skutečnost s časovým předstihem, aby bylo možno z Vaší strany kontinuálně a v souladu s knihovním zákonem zajistit další poskytování této služby uživatelům Vaší knihovny. Věříme, že vzniklou situaci – vycházející z omezených rozpočtových možností Ministerstva kultury – vezmete s pochopením na vědomí a za metodické podpory krajské knihovny se Vám podaří zajistit vhodné řešení připojení Vaší knihovny k internetu.

S pozdravem
Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
ředitel, odbor umění, literatury a knihoven
Ministerstvo kultury

Velmi podobné rozhodnutí přišlo ze strany ministerstva i na začátku roku 2012 a ukončení projektu hrozilo také v červenci 2011. V obou případech se situaci nakonec podařilo vyřešit a zajistit pokračování projektu internetizace knihoven. Jestli ministerstvo změní názor i letos je otázka. Zatím ale nezbývá než počítat s nejhorší možnou variantou, tedy že bude projekt ke konci března opravdu ukončen.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR aktuálně zjišťuje, jaké bude mít zrušení projektu dopady. Předseda SKIP ČR Vít Richter také v e-mailové konferenci požádal knihovny či jejich provozovatelé o vyjádření, jak se s touto skutečností vyrovnají. Naše redakce současně požádala Ministerstvo kultury a jmenovitě i pana Němečka o vyjádření. O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Máme tu 3 komentářů

ADSL dnes stojí 6000 Kč ročně, v řadě míst se dá připojit přes wi-fi i levněji. MK platilo mnohem víc, nebo s emýlím?

Ano, to máte pravdu. Asi 350 knihoven je připojeno přes drahé satelitní připojení (protože není jiná alternativa), ale u většiny ostatních by se jistě daly vyjednat lepší podmínky. Ale to si mělo vyřešit Ministerstvo kultury s Telefónicou (nebo zvolit jiného poskytovatele). Odstřihnout teď dva a půl tisíce knihoven s tím, ať si to zařídí nějak nijak.. to mi nepřipadá správné. Nemluvě o tom, že podle Koncepce rozvoje knihoven z ledna 2012 měl Projekt internetizace knihoven pokračovat až do roku 2015.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password