Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerstvo kultury dnes oznámilo ukončení Projektu internetizace knihoven

Napsal uživatel Jan Rylich dne 28. Únor 2012 - 21:54.

Ministerstvo kultury ČR dnes oznámilo ukončení Projektu internetizace knihoven. Podle stručného vyjádření na webových stránkách Ministerstva kultury není v rozpočtu ministerstva dostatek financí k zajištění tohoto projektu. Projekt bude ukončen k 28. březnu 2012 a dotkne se přibližně 2.500 knihoven.

Na situaci obratem zareagoval také Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který o tomto nenadálém kroku Ministerstva informoval česká média. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci také obrátí na předsedu vlády Petra Nečase, který již v srpnu minulého roku přislíbil hledání všech možných cest a alternativ, jak zajistit pokračování tohoto významného projektu.

Plný text vyjádření na webu Ministerstva kultury ČR:

Ministerstvo kultury dnes informovalo krajské knihovny, že jeho rozpočet nebyl přes veškerou snahu navýšen o finanční prostředky, potřebné na zajištění úhrady připojení knihoven k internetu od 28. března t.r. Požádalo je proto, aby o tom informovaly ty knihovny ve svém kraji, které projevily o zajištění této služby ze státního rozpočtu zájem.

Přestože Ministerstvo kultury ČR podniklo vše potřebné, aby financování připojení knihoven k internetu ze státního rozpočtu plynule pokračovalo v rámci stávajícího systému Komunikační infrastruktury veřejné správy, nemůže pokračování této služby zajistit.

Ministerstvo přitom provedlo veškeré nezbytné kroky k tomu, aby projekt pokračoval – provedlo např. průzkum zájmu knihoven v celé České republice, jichž se přihlásilo 2 500, stanovilo optimální technické parametry, zaručující efektivní vynakládání státních prostředků. Navíc byl projekt internetizace knihoven zařazen do zásadního strategického materiálu pro oblast knihovnictví s názvem „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven“, který schválila vláda svým usnesením č. 28 ze dne 11. ledna 2012.

Reakce předsedy SKIP ČR Víta Richtera:

2500 knihoven v obcích bude odpojeno od internetu

Ministerstvo kultury dnes, tj. 28. 2. 2012, oznámilo ukončení Projektu internetizace knihoven. Přibližně 2500 knihoven provozovaných především malými obcemi bude 28. 3. 2012 odpojeno od internetu.

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci opět obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který dne 19. 8. 2011 písemně potvrdil další pokračování Projektu internetizace knihoven. Pokračování potvrdil i ministr kultury.

Ukončení Projektu internetizace knihoven je v rozporu s usnesením vlády ze dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, která zavazuje ministerstvo kultury k pokračování tohoto projektu.

Zbývá několik otázek:
Je možné věřit slovu předsedy vlády? Je možné věřit slovu ministra kultury? Je možné věřit usnesení vlády? Podporuje vláda rozvoj informační společnosti? Je rozumné garantovat každému občanovi rovný přístup k internetu prostřednictvím knihoven? Jaké jsou priority vlády v oblasti vzdělávání a přístupu ke kulturnímu dědictví?

Pro doplnění: Dopis SKIP předsedovi vlády ze dne 1.7.2011.

Vit Richter,
Svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627
Email: vit.richter@nkp.cz, www.nkp.cz, http://www.skipcr.cz/.

Máme tu 2 komentářů

A já se ptám, koho reprezentují tyto hlasy vycházející ze SKIP a kde berou mandát ke svým výrokům?
Projekt podporující zavedení internetu do knihoven měl zcela jistě opodstatnění v době, kdy internet zdaleka nebyl ve společnosti rozšířen tak, jako je tomu nyní a knihovny sloužily jako jakýsi maják budoucnosti a rozvoje.
Nyní, když se píší dopisy předsedovy vlády dopisy žádající ponechání dotování této "inovativní" funkce, kdy se při tom SKIP odvolává na volný přístup k informacím, bude SKIP a potažmo celé české knihovnictví na veřejnost působit jen jako skupina příznivců parních lokomotiv či zemědělských dotací na vše.
Považuje-li SKIP v roce 2012 pro rozvoj informační společnosti potřebný dotovaný internet v knihovnách, jedná se dle mého názoru o zpátečnickou organizaci. Finanční zatížení na každou jednu knihovnu je marginální a z provozního hlediska lehce nahraditelné. (Případně je zde otázka, jaké internetové připojení a za jakých podmínek si umí vyjednat členové vedení SKIP, neboť odpovězení na tuto otázku by mohlo vysvětlit jejich současnou reakci.)
Považuje-li SKIP tento problém za natolik velký, aby se kvůli tomu burcovalo a psalo premiérovi, nabízí se otázka, zda-li vedení organizace SKIP umí vyhodnotit problémy knihoven a vhodně nabízet jejich řešení.
Považuje-li SKIP internet v knihovnách za řeku přinášející svobodné informace pro společnost, navrhuji vedení SKIP spustit si v náhodně vybrané knihovně na náhodně vybraném počítači hsitorii internetový prohlížeč a podívat se na historii prohlížených stránek.

naprostý souhlas. navíc pro knihovny v obcích s 3 čtenáři je to jen starost a výdaje navíc, pro něco co není využité. každoročně by se za tyto náklady mohlo nakoupit nových 30 knih.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password