Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

0 comments

Texty klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Charlese Dickense, Oscara Wilda, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či texty laickému čtenáři méně známých autorů v originálním znění, shromážděné na jednom místě a přehledně uspořádané, aniž by bylo třeba procházet katalogy mnoha knihoven - tak by se dala stručně charakterizovat online antologie Literature Online. Díky národní licenci získala česká akademická veřejnost do konce roku 2003 možnost přístupu k tomuto unikátnímu elektronickému informačnímu zdroji pro studium anglického jazyka a anglické a americké literatury uplynulých několika staletí, s nímž jsme se mohli seznámit na stánku jeho producenta - Chadwyck-Healey/Bell + Howell Information and Learning - na letošním Inforu. Licence byla - stejně jako v případě jiných online služeb u nás v poslední době - financována z rozpočtu grantového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj". Řešitelem příslušného projektu LI01013 je Jiří Rambousek z Masarykovy univerzity. Licence na Literature Online se vztahuje na veřejné vysoké školy (v současnosti ji využívá 26 z nich), Akademii věd ČR a Národní knihovnu ČR. Další vysoké školy, které mají zájem stát se členem tohoto neformálního konsorcia, se mohou přihlásit u společnosti Albertina icome Praha, která zajišťuje fungování licence po technické stránce. Připojit do Literature Online se lze na adrese www.literatureonline.cz.

Jádro Literature Online ve své úplné verzi (Collection Complete), která byla zakoupena v rámci zmíněného projektu, zahrnuje aktuálně celkem 328 000 literárních děl, která jsou formálně rozdělena do třinácti plnotextových databází pokrývajících různé literární žánry a období, které však jsou vzájemně provázány, a tak z uživatelského hlediska tvoří jeden integrovaný celek. Hlavními zde zastoupenými kategoriemi jsou:

  • anglická poezie od 8. století
  • americká poezie od 17. století
  • afro-americká poezie od roku 1750
  • anglické drama od 13. století do začátku 20. století
  • americké drama od 18. století
  • anglická próza od 16. století do 19. století
  • americká próza do roku 1850

Vedle těchto databází je součástí Literature Online také King James Bible z roku 1611. Doplňkovými referenčními zdroji jsou Annual Bibliography of English Language and Literature, bibliografická databáze obsahující 784 tisíc záznamů s retrospektivou od roku 1920, databáze pokrývající 200 literárních časopisů od roku 1998 (61 titulů je k dispozici v plnotextové podobě s ročním přírůstkem 2500 článků), anglický výkladový slovník Webster (3. mezinárodní vydání) z roku 1993 s 450 tisíci hesly a Concise Oxford Dictionary (240 tisíc hesel), několik oborových encyklopedií (např. Encyclopedia of American Poetry: The Nineteenth Century, Columbia Dictionary of Modern European Literature, Columbia Companion to the Twentieth-Century American Short Story, Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English) a životopisy vybraných 1500 autorů. (Pozn.: Databáze Literature Online je doplňována každý měsíc o další zdroje, a tak tento výčet je aktuální k datu uzávěrky tohoto čísla Ikara). V neposlední řadě je zpracováno asi 16 tisíc webových dokumentů uložených na tisíci serverech (v tomto směru je Literature Online mezi profesionálními zdroji bezesporu výjimkou).

Systém nabízí dva způsoby vyhledávání: průřezové (tj. ve všech databázích), nebo v jedné vybrané databázi. V prvním případě lze vyhledávat díla podle bibliografických údajů - podle autorů (tj. díla, která napsali, nebo díla o nich pojednávající) a podle názvu a pochopitelně v plných textech či informace o autorech nebo dílech v referenčních zdrojích. Dotaz lze omezit na určité období, národnost autora, žánr, literární směr atd. (k tomuto účelu slouží vyklápěcí menu). V druhém případě je součástí rešeršního formuláře možnost prohlížení indexů.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10767. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10767

automaticky generované reklamy
registration login password