Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2007, ročník 11, číslo 10

Editorial

Informační technologie a elektronická komunikace

Elektronické publikování

Informační zdroje, služby, aplikace

Digitalizace a digitální knihovny

Zprávy, reportáže a glosy

Ehrlichová, Klára
Myšková, Petra
Nejezchlebová, Jana, Skolková, Linda, Pojerová, Kateřina, Vavříková, Lucie
registration login password