Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2004, ročník 8, číslo 8

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Oborové webové stránky

Opletalová, Gabriela

Zahraniční souborné katalogy

Bulínová, Eva

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Vrahem je knihovník (kulturní rubrika)

Zprávy, reportáže a glosy

Celbová, Ludmila, Simonová, Markéta
Celbová, Ludmila, Simonová, Markéta
Bulínová, Eva, Skolková, Linda, Kotrlová, Jindřiška
registration login password