Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nevěrohodný seznam knihoven s veřejným internetem

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nevěrohodný seznam knihoven s veřejným internetem

0 comments

O rozruch v letošní okurkové sezóně se na začátku července postaralo ministerstvo informatiky tím, že zveřejnilo seznam 1644 knihoven, které nabízejí občanům přístup k internetu (měli bychom dodat "údajně nabízejí", jak vyplyne z následujícího). To bychom mohli bezesporu považovat za bohulibý krok - celá věc má ale háček. Již při snaze zobrazit první verzi seznamu musel každého zarazit fakt, že soubor měl velikost 2,1 megabytů, jak jsme informovali ve zpravodajství 12. července, což výrazně zkomplikovalo situaci i těm uživatelům Internetu, kteří si myslí, že díky pevné lince s přenosovou rychlostí 100 Mb/sec. takové nástrahy hravě překonají. Poněkud trapný příklad počítačové negramotnosti u úřadu, který má na starosti národní program v této oblasti:-( Naštěstí došlo po dvou týdnech k nápravě, i když ideálním řešením (a nikterak pracným) by byla databázová aplikace s možností vyhledávání či filtrování podle obce a kraje:-)

Podstatně horší je však to, že tento dokument má se skutečností prokazatelně málo společného. Nemá smysl procházet celý seznam a demonstrovat to na jednotlivých případech - stačí jeden za všechny: V seznamu figuruje 119 knihoven z Jihočeského kraje, avšak podle Z. Hájkové z Jihočeské vědecké knihovny jich 82 chybí (!!!) - včetně těch největších (JVK, Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň, Milevsko atd.). Naopak deset knihoven, které se v seznamu objevily, připojeny k internetu zatím nejsou. Obdobné nesrovnalosti jsme zaregistrovali v Olomouckém kraji, stav v dalších krajích konzultujeme s příslušnými krajskými knihovnami s cílem dát dohromady aktuální seznam. V Praze je situace specifická ze dvou důvodů, jak nám sdělil J. Vávra ze zdejší městské knihovny: za prvé MKP má 18 automatizovaných (a tedy i připojených) poboček a za druhé v Praze působí množství odborných knihoven (lékařských, akademických, muzejních apod.).

Je tedy na místě se zajímat, z jakého zdroje ministerstvo čerpalo (žádný totiž uveden na jeho webu nebyl). Na náš dotaz se MI prostřednictvím P. Kocourkové z tiskového oddělení odvolávalo na ministerstvo kultury s tím, že seznam nemusí být aktuální, MK se však od něho zcela distancovalo. Podle B. Čermákové z Odboru umění a knihoven MK "MI s námi nekonzultovalo zpracování seznamu připojení knihoven, ani nám neoznámilo, že a v jakém tvaru chtějí tento seznam na své www stránky vyvěsit". Následně vyšlo najevo, že seznam je výsledkem průzkumu stavu připojení knihoven k internetu - sběr dat organizovaly v rámci Projektu internetizace knihoven krajské knihovny ve spolupráci s pověřenými knihovnami v regionu na základě žádosti ministerstva kultury v březnu 2004.

Je zvláštní, že údaje, které Ikaros bez obtíží získal, se tolik liší od údajů oficálně zveřejněných. Lze samozřejmě předpokládat, že se počet připojených knihoven - zejména v menších obcích - v uplynulých měsících změnil (díky podpoře MK a MI), ale uvedené chybějící jihočeské knihovny získaly přístup k internetu již před několika lety. Banalita? Možná, ale pokud takovým způsobem funguje spolupráce mezi oběma ministerstvy právě v internetizaci knihoven, máme se na co těšit...

Na otázku, jak si takové rozdíly vysvětluje, B. Čermáková odpověděla: "Přestože bylo dotazníkové šetření zaměřeno převážně na knihovny dosud nepřipojené, týkalo se mimo jiné také knihoven s již existujícím připojením (druhým cílem průzkumu bylo zjistit zájem knihoven o spolupráci na projektech do strukturálních fondů EU). Výstupný seznam připojených knihoven je tedy zavádějící. Dotazník byl ovšem ve většině krajů zasílán převážně knihovnám základním, které měly mít o zajištění připojení k internetu prioritní zájem. Seznam odpovídá vyplněným záznamům, za které ručí jednotliví provozovatelé knihoven a krajské knihovny, které dotazníky zpracovávaly." B. Čermáková dodala, že seznam na webu MI bude na přání MK vysvětlen a upraven.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Nevěrohodný seznam knihoven s veřejným internetem. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2023-06-04]. urn:nbn:cz:ik-11671. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11671

automaticky generované reklamy
registration login password