Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Culture 2000 dává šanci také knihovnám

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Culture 2000 dává šanci také knihovnám

0 comments

Pošesté mohou české kulturní instituce žádat o dotaci ze zdrojů Evropské unie v rámci grantového programu Culture 2000, jehož obecným cílem je podpora vzájemného poznávání kultur evropských národů, tvůrčí činnosti a uplatnění informačních technologií v kultuře. Hlavními oblastmi, na které se Culture 2000 zaměřuje, jsou kulturní dědictví, výtvarné a scénické umění, překlady literárních děl a letos také - což je příležitost pro knihovny - četba. Na rozdíl od předchozích let není tentokrát určena žádná pritorita.

Projekty je možné podat ve dvou kategoriích: jednoroční a dvouleté až tříleté, které se liší v minimální požadované spoluúčasti (50, resp. 40 procent), v maximální přidělené částce za rok (150 000 EUR, resp. 300 000 EUR) a v minimálním počtu partnerů z ostatních 30 zemí, které jsou zapojeny do Culture 2000 (dva, resp. čtyři), jakožto základní podmínce (projekty tedy mají mezinárodní charakter). Je třeba zdůraznit, že v každé tematické skupině je stanoven maximální počet projektů, které budou podpořeny. Celkový rozpočet Culture 2000 pro tento rok činí 28 milionů EUR.

Grantové přihlášky jsou přijímány do 15. října 2004 (jednoroční projekty) a do 29. října 2004 (víceleté projekty). S dotazy se můžete obracet na českou kancelář Culture 2000, která sídlí při Divadelním ústavu (Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 134/118/119, fax: 222 326 121, e-mail: info@culture2000.cz, kontaktní osobou je Magdalena Bičíková). Všechny důležité informace včetně zadání programu a potřebných formulářů najdete na www.culture2000.cz.

Ze 156 dosud realizovaných projektů figurují jako hlavní organizátor nebo spoluorganizátor české instituce v osmi - ve většině se týkaly scénického umění.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Culture 2000 dává šanci také knihovnám. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11669. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11669

automaticky generované reklamy
registration login password