Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NPPG pokračuje v režii pěti instititucí, Centrum Internetu mezi nimi chybí

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

NPPG pokračuje v režii pěti instititucí, Centrum Internetu mezi nimi chybí

0 comments

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) v dosud známé podobě patří minulosti. Poté, co Úřad na ochranu hospodářské soutěže anuloval výsledek veřejné soutěže vypsané ministerstvem informatiky na provozovatele NPPG v roce 2004 na základě stížnosti společnosti Centrum Internetu, rozdělilo MI celkově částku 6 436 000 korun jakožto dotaci (z osmi milionů původně plánovaných, druhé kolo dotačního řízení by mělo být vyhlášeno v září). Z deseti uchazečů uspělo pět: COMPUTER HELP, s.r.o., Nadační fond ELPIDA, HA-VEL family, s.r.o., Krajská knihovna Karlovy Vary a obec Mikulovice (okres Jeseník). Mezi nimi jsou až zarážející rozdíly. V případě Mikulovic lze sotva mluvit o regionální nabídce kurzů, což byla jedna z podmínek ministerstva informatiky. Největší část dotace získal COMPUTER HELP, který se vzdělávací činností v oblasti IT zabývá na komerčním základě.

Letos se tedy v NPPG nebude angažovat ani jeden ze dvou vítězů původní veřejné soutěže - Centrum Internetu, které podle našich informací o dotaci také usilovalo, a Economia. Kurzy budou probíhat v 41 školicích střediscích ve 28 městech a obcích.

Kurzy ve Vzdělávacím centru karlovarské krajské knihovny (s kapacitou deseti míst), která disponuje 56 tisíci korunami, budou opět zahájeny 26. července. Jak Ikarovi sdělila J. Dusilová, nabízeno je pět typů dvouhodinových kurzů, které se konají pravidelně dvakrát týdně: Poprvé u počítače, Práce s textem, Práce s tabulkou, Nebojme se Internetu a Jak si najít práci na Internetu. Je však možné domluvit i speciální termíny pro uzavřené skupiny posluchačů. Příspěvek účastníka zůstává stejná jako v roce 2003 - 100 korun (dotace MI na posluchače činí 417,- Kč). Lektory jsou zaměstnanci knihovny. Propagace NPPG má rozmanitou formu: plakáty a letáky, které jsou rozmístěny v samotné knihovně, školách, zdravotních zařízeních, v penzionu a jídelně pro důchodce, Klubu důchodců, Mateřském centru a úřadu práce. Využívány jsou pro tento účel i vývěsky magistrátu města, obecních úřadů a krajského úřadu. Nezbytná a účinná je samozřejmě pomoc ze strany knihovnen v regionu, zdůraznila J. Dusilová. V regionální televizi TV DUHA byla upoutávka odvysílána ihned po zaslání informace. Díky sponzoringu bylo oznámení zveřejněno v inzertních novinách KV-oznamovatel, které jsou dodávány do všech poštovních schránek v Karlových Varech a blízkém okolí. Přehled akcí knihovny vychází měsíčně v Karlovarských radničních listech a lázeňském časopise Promenáda. V neposlední řadě najdou upoutávku na NPPG návštěvníci webových stránek knihovny.

V ostatních knihovnách, které se loni do NPPG zapojily, zavládl po jeho přerušení poněkud zmatek - alespoň to vyplynulo z reakcí, které jsme od těchto knihoven obdrželi do uzávěrky (např. Litvínov a Uherské Hradiště). Částečně to bylo ovlivněno tím, že Centrum Internetu připravuje konkurenční projekt, jehož financování chce zajistit mj. z evropských strukturálních fondů. V litvínovské knihovně podle její ředitelky M. Güttnerové však kurzy nebyly ukončeny (i v tomto případě je cena 100 korun), jako partner je stále vedeno Centrum Internetu. J. Lapčíková z uherskohradišťské knihovny uvedla, že CI povolilo použití vypracované metodiky a poskytne vytištěné materiály pro účastníky, ostatní výdaje musí být hrazeny z jiných zdrojů finanční zdroje, přesto i zde kurzy budou pokračovat. Jediná Moravskoslezská vědecká knihovna dala jednoznačně najevo, že bez státní podpory nebude v pořádání kurzů pokračovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. NPPG pokračuje v režii pěti instititucí, Centrum Internetu mezi nimi chybí. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2023-02-07]. urn:nbn:cz:ik-11672. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11672

automaticky generované reklamy