Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2002, ročník 6, číslo 2

Editorial

Rozhovor

Evropská unie a informační společnost

Elektronické seriály

Šťastná, Petra

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Digitalizace a digitální knihovny

Uhlíř, Zdeněk

Medicína a informace

Nad webovými stránkami knihoven

Zprávy, reportáže a glosy

Krčmařová, Gabriela
registration login password