Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem

0 comments
Okresní knihovna v Táboře patří k těm veřejným knihovnám, které se úrovní svých služeb snaží držet krok s dobou. Od roku 1992, kdy uvedla do každodenní praxe knihovní systém LANius, se podařilo automatizovat všechny obvyklé knihovnické agendy v celé knihovně. Rovněž nabídka informačních služeb se přizpůsobila současnému vývoji (pochopitelně s ohledem na finanční možnosti veřejné knihovny). Pokud se pohybujeme ve sféře reálných úvah o možnosti rozšíření nabídky služeb, zůstával jako nejakutnější k vyřešení jeden důležitý úkol: INTERNET.

Vstup do světa Internetu byl knihovně umožněn finančním grantem, získaném v roce 1997 z projektu Ministerstva kultury ČR na rozvoj informačních sítí knihoven. Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku veřejné knihovny v Táboře v závěru roku tak mohlo dojít k symbolickému propojení minulosti s budoucností - od 2. prosince 1997 mají čtenáři možnost využívat bohaté nabídky Internetu.

Poskytovatelem připojení se vzhledem k poloze knihovny (asi 200 metrů vzdušnou čarou od budovy Jihočeské univerzity, kde je umístěn uzel Internetu) stalo sdružení CESNET.

Význam Internetu pro naši knihovnu vidíme ve dvou rovinách:

  1. Umožníme čtenářům přístup na celosvětovou sít Internet - o možnostech při získávání informací netřeba hovořit.
  2. Naopak do sítě Internet nabídneme informace o našem fondu. Jednak o fondu knihovním (knihy, periodika, notové materiály, fond hudebního oddělení), ale i informace z excerpovaného tisku a mnoho údajů faktografických - především regionálního charakteru.

Chcete-li znát aktuální stav fondu Okresní knihovny v Táboře, tj. nejen informaci o vlastnictví určitého dokumentu, ale i o tom, zda je momentálně půjčen nebo je k dispozici, není nic jednoduššího než "nalistovat" stránku na adrese: http://www.vkta.cz. Zjistíte i řadu dalších zajímavých údajů o knihovně. Na našich stránkách máte rovněž možnost nahlédnout do fondu naučné literatury veřejných knihoven v souborném katalogu SKAT, který sdružuje řadu knihoven, používajících systém LANius. Ke konci března jsme zaznamenali nezanedbatelných 1700 přístupů na stránky Okresní knihovny v Táboře od zahájení provozu.

Pro čtenáře táborské knihovny jsme stanovili tyto podmínky pro využití Internetu:

- základní poplatek: 10,- Kč za každých započatých 15 minut
- lze používat služeb WWW, Gopher, Telnet
- není dovoleno používat služeb FTP, IRC, e-mail
- k využití Internetu se může uživatel předem objednat
- děti do 15 let mají přístup pouze v doprovodu dospělého

Jak tedy přijímají čtenáři táborské knihovny nabídku nové služby?

Několik základních údajů:

knihovna je otevřena: úterý - pátek 10 - 18 hod, sobota 8 - 12 hod.
Naše dosavadní poznatky a zkušenosti za čtvrt roku, kdy je Internet zpřístupněn, se asi příliš nebudou lišit od zjištění ostatních veřejných knihoven.

Denně služby využije okolo 6 až 7 čtenářů (jejich počet je omezen výpůjčními hodinami), současný rekord je 9. Nejčastějšími uživateli jsou studenti - muži, vytvořila se již kategorie "stálých zákazníků ". Dosud nejdelší doba, strávená jedním čtenářem u počítače, je 5 hodin. Podle doby použití Internetu lze vyčlenit tyto skupiny: 1/3 všech dosavadních zájemců využila Internet na 15 minut, téměř stejné množství na 30 minut. Asi 10 % uživatelů vydrželo u Internetu déle než 1 hodinu. Občas si zájemci předem čas rezervují, není to však dosud pravidlem. Při zběžném přehledu evidence návštěvnosti lze usuzovat na počáteční zvědavost po zavedení služby (nejvíce návštěvníků s krátkou dobou využití), postupně se však doba pobytu u Internetu prodlužuje. Evidenci všech nezbytných údajů o využití Internetu (tj.jméno čtenáře, číslo legitimace, doba strávená u počítače, poplatek, tisk účtenky) zajišťuje nejnovější režim systému LANius, tzv. dispečink studovny.

Zájem o Internet nás pochopitelně těší. Stává se stále oblíbenějším zdrojem informací nejen pro čtenáře, ale i pro pracovnice knihovny.

Využití e-mailu je již běžné (bez něj by nevznikl ani tento příspěvek), a to i pro zkvalitnění služeb knihovny, především v oblasti meziknihovní výpůjční služby. Jihočeské knihovny v okresních městech a Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích podepsaly smlouvy o využití elektronické pošty pro potřeby MVS. Služby se tak uskutečňují rychleji a levněji. Čtenáři, kteří mají vlastní e-mailovou adresu, si mohou své požadavky na MVS vyřizovat rovněž touto cestou. Stejným způsobem lze rezervovat dokumenty z fondu táborské knihovny, aniž čtenář opustí své pracoviště u počítače, ať už se nalézá kdekoliv - v Táboře, v jiném městě České republiky, teoreticky v kterémkoli místě po celém světě. Když má knihovna vyžádaný dokument k dispozici, zašle o tom čtenáři na jeho adresu zprávu. Jak rychlé a jednoduché. Ještě nedávno zněla podobná slova jako utopie, dnes se stávají každodenní realitou.

Co dál? I pro rok 1998 vypisovalo Ministerstvo kultury ČR výběrové řízená na granty. Plány nechybějí - internetová studovna, poskytování primárních pramenů v elektronické formě - uvidíme. Výsledky očekáváme každým dnem. O případných novinkách budeme informovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OTRUBOVÁ, Alena. Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 4 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10193. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10193

automaticky generované reklamy
registration login password