Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava Výraz doteku II. mexického sochaře Davida Treviňa Escobeda v Knihovně města Ostravy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výstava Výraz doteku II. mexického sochaře Davida Treviňa Escobeda v Knihovně města Ostravy

0 comments

Knihovna města Ostravy je institucí, která se systematicky snaží o poskytování kvalitních služeb handicapovaným spoluobčanům. Jedním z oddělení ústřední knihovny KMO je i Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Byla zřízena v r.1975 jako pobočka slepecké Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze. Její fond je určen pro občany nevidomé a těžce zrakově postižené. V současné době čítá fond tohoto oddělení zhruba 3 500 nahraných knižních titulů a eviduje 221 čtenářů. Po kompletní rekonstrukci budovy ústřední knihovny v centru města v r. 2006 získala Zvuková knihovna i důstojné a kapacitně naprosto vyhovující prostory. Knihovna se snaží podpořit sociální integraci zdravotně postižených do společnosti realizací kulturních a společenských aktivit – jsou to besedy s významnými handicapovanými osobnostmi kulturního života (Olga Štěpánová) ale i tvořivé dílny (skládání krabiček pro rozesílání zvukových knih) a odborné semináře.

Jedna z možností se rýsuje i ve vytvoření stálé expozice haptického umění.Knihovna města Ostravy spolupracuje už druhým rokem s mexickým sochařem Davidem Treviňem Escobedem, umělcem, který se zaměřuje na umění pro nevidomé. Prostřednictvím jeho prací se naši čtenáři vidomí i nevidomí už v loňském roce seznámili s tzv. haptickým uměním. Výstava jeho soch s názvem Výraz doteku (Expresion para el Tacto) byla přijata velmi příznivě a návštěvníci knihovny se začali o uměleckou tvorbu nevidomých a pro nevidomé zajímat stále intenzívněji.

Ve spolupráci tedy pokračujeme a letos díky finanční podpoře města Ostravy vznikla výstava Výraz doteku II, která volně navázala na festival Dny umění nevidomých na Moravě 2008. Specifikum tohoto uměleckého projektu tkví ve snaze přiblížit umění speciální skupině obyvatel – lidem nevidomým a těžce zrakově postiženým, kterým donedávna byla téměř zapovězena možnost užívat si estetického zážitku v oblasti výtvarného umění, např. sochařství a malířství, a podpořit tak i jejich sociální integraci.

Podstatné je i to, že návštěvníci expozice z řad vidících se také unikátním hmatovým způsobem mohou vcítit do světa zdravotně postižených. Otevírá také možnost pro další umělce z řad zdravotně postižených tuto expozici rozšiřovat a prezentovat vlastní tvorbu.

Město Ostrava v rámci své sociální politiky podporuje sociální integraci zdravotně postižených do společnosti podporou řady kulturních, sportovních a společenských aktivit. Finanční podporou této výstavy město i knihovna ještě lépe a výrazněji prezentují svoji péči o handicapované občany . Problematika haptického umění je totiž stále více diskutována a přibývá počet umělců, kteří se mu věnují a výstavních síní, které toto umění prezentují.

Výstava trvá v ústřední knihovně KMO do 30. 9. 2008 a pak dává možnost i jiným knihovnám expozici (nebo její část) zapůjčit.

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Půjčovna pro dospělé ústředí KMO - vernisáž výstavy Davida Treviňo Escobeda

Tvůrčí dílny Davida Treviňo Escobeda

Tvůrčí dílny Davida Treviňo Escobeda

Tvůrčí dílny Davida Treviňo Escobeda

Tvůrčí dílny Davida Treviňo Escobeda

Tvůrčí dílny Davida Treviňo Escobeda

Poznámka redakce: Příspěvek byl rovněž nabídnut k publikování časopisu Čtenář.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKUŠKOVÁ, Miroslava. Výstava Výraz doteku II. mexického sochaře Davida Treviňa Escobeda v Knihovně města Ostravy. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12898. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12898

automaticky generované reklamy