Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V Břeclavi otevřeli internetovskou studovnu pro veřejnost

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

V Břeclavi otevřeli internetovskou studovnu pro veřejnost

0 comments
Autoři: 
Internet byl v Městské knihovně v Břeclavi instalován v červnu 1997 a pro veřejnost byl zahájen provoz v září 1997. Ve studovně městské knihovny byla vytvořena tři uživatelská místa a jedno služební pracoviště. Pravidla přístupu k Internetu byla stanovena Provozním řádem, se kterým se musí každý uživatel seznámit a musí podepsat prohlášení o souhlasu s jeho dodržováním (viz níže). Internet je přístupný pro veřejnost dopoledne v pondělí a čtvrtek od 8 do 11 hod. a v odpoledních hodinách denně od 13 do 18 hodin. Finanční prostředky na zavedení Internetu nám poskytl Městský úřad Břeclav, který je naším zřizovatelem (ve výši asi 500 tisíc Kč). Provozní náklady hradíme z běžného rozpočtu, poplatky za využití Internetu v žádném případě nepokryjí náklady na provoz.

K dispozici jsou 3 pracovní stanice Pentium (o výkonu CPU 120 MHz, RAM 16 MB, HDD 1,2 GB, 15" monitor) s operačním systémem Windows 95 CZ. Jako základní software je nainstalován Internet Explorer 3.2 CZ a IRC 5.02. Dále se využívá terminálový přístup (protokol telnet). Knihovna je připojena pevnou linkou o přenosové rychlosti 28,8 kbit/sek. přes CESNET.

Služby Internetu může ve studovně využívat každý uživatel knihovny starší 15 let s čtenářským průkazem zaregistrovaným na daný kalendářní rok, mládež do 15 let s čtenářským průkazem a s doprovodem rodinného příslušníka staršího 18 let. Poplatky činí za každých 30 minut i započatých u studentů 20,- Kč, u ostatních 30,- Kč. V ceníku jsou dále zahrnuty ceny za disketu, tisk stránky přes tiskárnu, dále je možno využít i předplatného na permanentku. Uživatel musí ovládat práci s počítačem. Uživatelé, kteří musí dbát pokynů pracovnic studovny MK, platí sazbu za 1 místo a jednu stanici, přičemž u 1 stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, maximálně však na 2 hodiny. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici si lze i telefonicky na čísle 0627/22149. Stejným způsobem lze zamluvení stanice i zrušit.

Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení počítače. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na disketách.Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v internetové studovně nebo vlastní, které však musí předložit obsluze k přeformátování. Uživatelé, kteří se zatím neorientují v internetovském prostředí, se mohou objednat předem a domluvit odborného konzultanta.

V případě poruchy připojení MK na MÚ Břeclav, která trvá déle než 15 minut, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut. Je povoleno využívat službu WWW, Gopher, Telnet, FTP a IRC, nikoliv e-mail a provozovat počítačové hry.

Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem. Provozovatel (Městská knihovna Břeclav) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují©-li viry, ani neodpovídá za rychlost spojení.

V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí ze studovny MK. Tímto nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.

Internet je k dispozici zatím pouze ve studovně. Při katalogizaci využíváme SKAT, což je souborný katalog uživatelů knihovnického systému LANius. V současné době je v interní síti rozvedena pouze elektronická pošta, která bude využívána pro MVS. V budoucnosti uvažujeme o rozšíření sítě do všech oddělení knihovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BALGOVÁ, Alena. V Břeclavi otevřeli internetovskou studovnu pro veřejnost. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 3 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-10171. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10171

automaticky generované reklamy
registration login password