Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Techniky a nástroje sémantického vyhledávání (Jiří Jelínek, Tomáš Kincl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Techniky a nástroje sémantického vyhledávání (Jiří Jelínek, Tomáš Kincl)

0 comments
Autoři: 
Jiří Jelínek

J. Jelínek z Vysoké školy ekonomické v Praze - Fakulty managementu v Jindřichově Hradci nejprve charakterizoval sémantický web jako významově popsaný web, jehož podstatou jsou strojově čitelné významové informace. Za tím účelem se využívají speciální jazyky založené na XML. Druhy sémantických informací jsou jednak ontologie, jednak popis konkrétní stránky (je nutno připojení stránky k ontologickým pojmům). Sémantické vyhledávání přednášející definoval jako vyhledávání se vztahem k sémantické, tj. významové informaci. Existují dva přístupy k sémantické informaci - ta může být buď cílem, nebo prostředkem vyhledávání. Byl předveden systém Swoogle, tedy jakýsi Google pro sémantický web. Prohledávání ontologických struktur může být využito dalšími vyhledávacími systémy pro vlastní vyhledávání. Dále se přednášející zaměřil na otázky dostupnosti, užití a vizualizace sémantických informací. Zdůraznil, že je potřeba, aby ontologie byly všeobecně přijímány. K tomu by měla přispět jejich kolaborativní tvorba. K popisu stránek je možno využít nástroje Annotea vytvořeného konsorciem W3C. J. Jelínek zmínil také některé inovativní přístupy a nástroje k vizualizaci (mj. Grokker, Aduna AutoFocus či Kartoo).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Techniky a nástroje sémantického vyhledávání (Jiří Jelínek, Tomáš Kincl). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11873. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11873

automaticky generované reklamy