Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS

0 comments
Internet ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích byl zaveden na základě grantu Ministerstva kultury ČR v říjnu 1997. Zřízeno bylo 1 přístupové místo ve studovně, tzn. že organizačně i personálně je součástí studovny a bylo třeba pouze nainstalovat počítač a jeho připojení. Internet je volně přístupný všem návštěvníkům knihovny, nejen čtenářům . Jedna se o placenou službu, kde uživatel platí za každou započatou půlhodinu 30,-Kč. Knihovna zajišťuje servis a popř. odbornou pomoc.

Internet je přístupný vždy o půjčovních hodinách (Po, St, Čt, Pá 8-18 hod., So 8-12 hod.), po předchozí domluvě i mimo ně (tj. úterý). Každý uživatel se musí řídit provozním řádem.

Mimo využívání Internetu návštěvníky knihovny k získávání informací slouží i přímo zaměstnancům, např. k vyřizování pošty mezi knihovnami i jinými organizacemi. Oceňujeme hlavně rychlost.

V rámci oddělení pro dospělé je vyřizována většina MVS po Internetu. Nejedná se jen o přímé objednávání knih z jiných knihoven, ale i o zjišťování, která knihovna na území ČR zadanou knihu vlastní podle on-line katalogu, v kolika exemplářích apod. Naopak i naše knihovna po objednání požadované knihy nebo časopisu přes Internet vyřídí objednávku a přímo knihu poskytne nebo provede rezervaci. Tuto službu poskytujeme nejen knihovnám, ale do budoucna plánujeme její využití i čtenáři naší knihovny. Počítáme i s jejím využíváním nevidomými nebo zrakově postiženými čtenáři, kterým slouží pobočka knihovny K. E. Macana pro nevidomé v Praze při naší knihovně a kterým zasíláme knihy na kazetách.

Oddělení katalogizace využívá přes Internet sdílenou katalogizaci, což značně urychluje zpracování nových knih. Naše knihovna ji využívá cca z 30 procent, z důvodu velmi krátké doby od vydání knihy ke zpracování v ŠK. Na stránky naší knihovny navazují stránky profesionálních knihoven v okrese a tuto službu chceme rozšířit i na další organizace a podniky.

Pro školy zajišťujeme základní kurzy práce s počítači a využívání Internetu. Učitelé většinou uvítali možnost seznámit své žáky s Internetem v praxi. V rámci takovéto exkurze mají Internet k dispozici zdarma a pod odborným dohledem mají možnost si vyzkoušet "surfování", odeslání dopisu apod. Vrací se k nám potom jako uživatelé.

Základní obsluhu Internetu zvládli knihovnice po proškolení přímo v knihovně. S dalším vzděláváním pomáhá našim pracovníkům absolvent VŠ, který byl přijat v dubnu 1998 na civilní službu. Ten má na starosti i technickou stránku sítě.

Nyní připravujeme pravidelné "předváděcí dny Internetu", a i tím chceme přilákat více návštěvníků. Doposud není využíván podle našich představ.

Vzhledem k tomu, že jsme připojeni pevnou linkou, jsou finanční náklady podstatně vyšší. Uživatelé zaplatí cca třetinu požadovaných poplatků, ostatní je financováno z běžného rozpočtu. Původní záměr počítal s propojením Internetu i do sítě knihovny. To se sice stalo, ale stávající síť knihovny je natolik zastaralá, že nelze Internet v síti využívat. Měli jsme snahu toto řešit grantem v letošním roce, bohužel tato naše snaha nevyšla.

Dosavadní jedno přístupové místo pro veřejnost i potřeby knihovny je naprosto nedostatečné. Dokladem toho je i to, že tuto zprávu píšu na třikrát (vždy při chvilkovém uvolnění počítače). Nevzdáváme se a doufáme, že se nám v budoucnosti podaří vyřešit i tento úkol.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PARKOSOVÁ, Ivana. Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-11094. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11094

automaticky generované reklamy
registration login password