Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SPIS, sdružení pro informační společnost

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

SPIS, sdružení pro informační společnost

0 comments
Rubrika: 

Sdružení pro informační společnost SPIS vzniklo v roce 1998 jako reprezentant IT podnikatelské sféry při prosazování kroků při rozvoji informační společnosti v ČR. Letos byl SPIS již počtvrté spoluorganizátorem konference ISSS a také se představil v několika samostatných programových blocích, které byly především zaměřeny na teleworking, elektronické dokumenty ve veřejné správě a státní informační politiku. O přestávce po skončení diskuzního bloku zástupců různých politických stran "Bez e-munity" jsme se zeptali Jitky Pavlonové na několik otázek zýkajících se činnosti SPISu.

Dne 27. února 2002 jste byla na valné hromadě SPIS zvolena jeho prezidentkou. Jak jste se dostala k funkci prezidentky SPIS?

Jsem vzděláním sice ekonom, ale dlouho jsem působila ve funkci manažerky INVEXu. Tím jsem získala přehled a kontakty v prostředí velmi podobném tomu, v jakém se realizuje SPIS.

Záštitu nad touto konferencí převzalo MI ČR, SPIS je jedním ze spoluorganizátorů. Není to poprvé, co MI ČR a SPIS pracují na stejném projektu. Jaký je vlastně vztah SPISu a MI ČR?

SPIS nabízí oponentní názor komerční sféry na dokumenty, které dává MI ČR k diskuzi. V kolegiu ministra informatiky jsou zastoupeni tři členové SPISu.

MI ČR prezentuje některé ze svých projektů jako dobrý příklad spolupráce komerčního sektoru a veřejné správy. Je to výsledek působení SPISu ?

Ne tak docela. Ministerstvo si samo uvědomuje, že se bez spolupráce se soukromým sektorem neobejde, nemá totiž tak velký rozpočet, aby si mohlo dovolit vstupovat do některých projektů bez ekonomicky silného partnera.

Jaké má SPIS budoucí cíle a jaké v nich má priority?

Snažíme se prosadit dlouhodobou vizi rozvoje republiky směrem k informační společnosti. Jako prioritu v tomto snažení vidíme podporu informační gramotnosti, která je konkureční výhodou a nezbytnou výbavou pro uplatnění na trhu práce. Informační politika by se tedy měla stát integrální součástí všech politických programů.

Jaké podle vás existují překážky na cestě České republiky do informační společnosti?

Největší překážkou je, podle mého názoru, nedostatek politické vůle, který mimo jiné zpožďuje nebo znemožňuje přípravu nutných legislativních nástrojů.

Které to jsou?

Je to například zákon o registrech a zákon o elektronických komunikacích.

Děkuji za rozhovor.

 

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
JEDLIČKOVÁ, Petra a PAVLONOVÁ, Jitka. SPIS, sdružení pro informační společnost. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-11238. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11238

automaticky generované reklamy
registration login password