Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch)

0 comments
Autoři: 

Zinaida Mandžuch

Zinaida Manžuch z Vilnius University představila výsledky průzkumu mezi národními knihovnami, který vznikl jako výstup projektu TEL-ME-MORE. Cílem projektu bylo mj. popsat stav a identifikovat trendy v oblasti kulturního dědictví a ICT v národních knihovnách Evropy. Zúčastnilo se ho celkem 39 národních knihoven (kromě EU15 a nových členských států též 10 států mimo EU). Bylo zjištěno, že národní knihovny se věnují zejména ochraně klasických fondů, následně elektronickým službám, ochraně digitalizovaných fondů a digitalizaci jako takové. Podle výzkumu není podstatný rozdíl mezi novými a "starými" státy EU co se týče zapojení do mezinárodních projektů, nicméně liší se míra zkušeností - ty je nutné sdílet. Ohromné rozdíly jsou v oblasti technologií - např. připojení k internetu. V kontextu podpory digitalizace ze strany EU výzkum ukázal, že v současné době je objem digitalizovaných dokumentů velmi malý (celkem "pouze" 83mil položek/stran, kde většina pochází ze Španělska a Francie) a služby spojené s jejich zpřístupněním na základní úrovni. Nicméně, národní knihovny jsou připraveny na digitalizační proces i na rozvoj vzájemné spolupráce.

(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12518. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12518

automaticky generované reklamy