Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Skandální odhalení na akademické půdě

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Skandální odhalení na akademické půdě

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Nebaví vás chodit do školy? Nudí vás přednášky? Nechcete vyrábět žádné seminárky? Z učení se vám dělá špatně? Nechcete během zkouškového zmeškat ani jednu pařbu? ... A přesto přese všechno chcete dostat zkoušku? Zapište se na výběrovou přednášku Anežky Smrčkové z Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK)! Redaktoři Poblistů odhalili neuvěřitelný skandál přímo na akademické půdě!

Když jsme do redakce Ikara před rokem dostali od našich agentů informaci, že přímo na půdě Univerzity Kadlovy probíhá striptýz, nevěřili jsme. Zdálo se nám nemožné, aby nejstarší česká universita, která hraje v naší zemi významnou roli morální autority, dopustila, aby se na její půdě odehrávaly události, které kazí morálku mládeže, rozvracejí naší republiku a zpomalují růst HDP.

Formálně se jedná o seminář s nevinným názvem "Elektronické publikování". Pod rouškou tohoto nic neříkajícího označení - upřímně řečeno, v celé naší redakci se nenašel nikdo, kdo by tomuto výrazu rozuměl - se však odehrávají ty nejdivočejší orgie. Pedagožka Anežka Smrčková stojí na katedře a zuřivě si obtáčí datový kabel kolem krku. Z dataprojektoru vychází ostrý kužel světla, který ozařuje pedagožku, kterak odhazuje poslední kus oděvu a ještě zuřivěji si utahuje kabel kolem nabíhajícího hrdla. Z jejího notebooku hraje rytmická MP3 hudba. Místo prezenční listiny putuje mezi přítomnými pytlík, do kterého studenti vhazují drobné mince. Smrčková - na oko velmi zabrána do tance těla, světel a kabelů - pytlík bedlivě sleduje. Na konci hodiny jej sebere a do notýsku si zaznamenává dnešní výdělek. Redaktoři jsou šokováni. Nelegální MP3 hudba a daňový únik přímo na akademické půdě!

Otřesení redaktoři odcházejí po skončení hodiny z místnosti, ve které je taková tma, že si jich pro tentokrát nikdo ani nevšiml. Příště budou jistě musel velmi bojovat o to, aby se přednášky mohli zúčastnit. Bezpečných míst za monitorem počítače je totiž proklatě málo! Ředitel ÚISK Rudolf Vlasák nám otevřeně přiznal: "Výběrová přednáška Anežky Smrčkové? Ale jistě! Ta tu probíhá!" Přiznání je polehčující okolnost, ale tak otevřené přiznání jsme opravdu ještě nezažili ani u těch, kterým jsme pálili lýtka žehličkou. Telefonicky se proto okamžitě spojíme s děkanem Petrem Kolářem, abychom ho požádali o vyjádření se k celé situaci. "Už zase nějaký mediální průser???" ozývá se ze sluchátka na druhém konci. "Děkuji za opět zajímavé informace, pane redaktore, teď jdu na oběd, ale až se vrátím, všechno si to nechám řádně projít hlavou a všechny je nechám zavřít!" hřímá hladový děkan, který nemá právě na výběr. Musí jít na oběd.

Napadlo nás, že bychom se mohli zeptat na názor také Anežky Smrčkové. Ta nám k celé věci prozradila, že jde o inovativní pedagogickou metodu. "Když jsem studentům vykládala se sebevětším zaujetím třeba o digitalizaci vzácných tisků a nebo o konvergenci médií, vždycky usnuli. Napadlo mě vizualizovat pomocí vlastního těla datové toky, gateways nebo třeba firewally. A zabralo to! Studenti dávají celou hodinu pozor! Takový úspěch má na ústavu málokdo!" chlubí se Smrčková a dodává, že zároveň s tím také zvyšuje hodnotu vysokoškolského vzdělávání v očích studentů tím, že za její vystoupení musí platit do pytlíku. "Víte, každý pedagog dělá všechno možné, aby si studenti z jeho hodiny alespoň něco odnesli. Každý z nás tak trochu dělá striptýz." Vida, další otevřené přiznání, to je neuvěřitelné! Skandál je na světě!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Skandální odhalení na akademické půdě. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2023-09-23]. urn:nbn:cz:ik-13339. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13339

automaticky generované reklamy
registration login password