Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Setkání knihovníků a nakladatelů aneb Jak prodat knihu knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Setkání knihovníků a nakladatelů aneb Jak prodat knihu knihovně

1 comments
Podnázev: 
Setkání při příležitosti 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
Anglicky
English title: 
The best way to sell a book to library
English abstract: 
Problems in the communication between the libraries and publishing houses do exist. Missing annotations, ISBN numbers, or obligatory copy… An excellent idea of a debate between people working in both worlds took a place during the 23th Annual Fall Book Fair in Havlickuv Brod. The discussion let participants know better the reasons for certain actions. It also provided the participants with interesting statistics from the Czech book environment.

V rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, 18. a 19. října 2013, se díky PhDr. Markétě Hejkalové, organizátorce veletrhu a Ing. Aleši Brožkovi, řediteli Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, uskutečnilo první setkání knihovníků s nakladateli tváří v tvář, nazvaném Jak prodat knihu knihovně. Do salonku Kulturního domu přišli zástupci z řad nakladatelů a knihovníků – akvizitérů, aby si promluvili o vztazích nakladatelů a knihoven.

Úvodního přivítání se ujal Ing. Aleš Brožek, který následně předal slovo paní Janě Lichtenbergové, aby jako zástupkyně krajské knihovny představila způsob akvizice v této knihovně a uvedla své osobní zkušenosti s nakladateli. Paní Lichtenbergová zdůraznila požadavek knihoven na úplnost informací od nakladatelů o knihách, od základních údajů přes kvalitní anotace po ISBN, které slouží k nejrychlejší kontrole a je silným vodítkem pro výběr knih a rozhodování akvizitérů. Nakladatelům doporučila, aby svou produkci ukládali do databáze Svazu českých knihkupců a nakladatelů České knihy, která je zdarma. Knihovny se tak nejrychleji dozví o knižních novinkách na trhu a nakladatel se vložením knih nejen zviditelní, ale i splní svou nabídkovou povinnost ke knihovnám.

Jana Lichtenbergová a Aleš Brožek
Jana Lichtenbergová a Ing. Brožek předávají své zkušenosti na setkání s nakladateli

Následovala diskuze a otázky si vzájemně kladli knihovníci i nakladatelé. Ing. Brožek ze svých poznámek uvedl několik čísel z každoroční Porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností ohledně počtu nakladatelů, kteří své údaje vkládají do databáze České knihy: v r. 2011 zde bylo zaregistrováno přibližně 6900 knih, v r. 2012 již zhruba 7155, z 862 zaregistrovaných nakladatelů je činných asi 200. Dále zodpověděl dotaz týkající se sankcí, pokud nakladatelé neplní nabídkovou povinnost. Připustil, že knihovny tyto možnosti mají, ale neuplatňují je kvůli velmi náročné administrativě. V minulosti se dle jeho slov stal pouze jeden případ, kdy Krajský úřad udělil sankci vydavateli.

Následně vystoupil PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor Biblia (přílohy Literárních novin) a uvedl některá statistická data o roční produkci knih. Dle údajů NK ČR je zaregistrováno zhruba 5000 subjektů, které mohou vydávat knihy, činných kolem 2000. Produkce knih od r. 2008, ve kterém bylo vydáno cca 19000 nových titulů, mírně klesá, v minulém roce vyšlo cca 17000 titulů.

Ke slovu se dostali také přítomní nakladatelé. Jako první této možnosti využil Ing. Pravomil Novák z nakladatelství Vyšehrad, který položil několik praktických dotazů přímo na knihovníky. Do plodné diskuze se kromě paní Lichtenbergové ze SVKUL postupně zapojili i ostatní přítomní, např. zástupkyně městských knihoven z Uherského Hradiště a Jindřichova Hradce, nakladatelství ATLANTIS Brno, dále zástupce nakladatelství a knihkupectví MARONCO, nakladatelství Budeč a představitelka nakladatelství PIXI knihy.

Proběhla též diskuze na téma projektu Česká knihovna. Knihovníkům zde od nakladatelů chybí uvedení ISBN. Nakladatelé vysvětlili, že při zadávání návrhu ještě nemusí být známo. Nakladatelé se rovněž domnívají, že zde chybí větší průhlednost při zařazování a schvalování navržených titulů do projektu. Ing. Brožek navrhl, aby tyto připomínky byly interpretovány představitelům Moravské zemské knihovny, která má tento projekt na starost a vášnivou debatu uzavřel poděkováním všem přítomným.

První setkání nakladatelů a knihovníků bylo výborným nápadem a počinem organizátorů. Doufejme, že se tato setkání stanou tradicí veletrhu. Knihovníci a nakladatelé si při ní mohou vyměnit své zkušenosti, navázat cenné kontakty. Závěrem nutno říci, že se zúčastnili buď vzorní nakladatelé plnící své povinnost, nebo začínající nakladatelé, se snahou dozvědět se více informací o spolupráci s knihovnami. Chyběli zde zástupci tzv. „zlobivých“ nakladatelství, pro které by tento dialog s knihovníky byl určitě přínosem.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
SZAFFNEROVÁ, Denisa. Setkání knihovníků a nakladatelů aneb Jak prodat knihu knihovně. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 11 [cit. 2024-04-15]. urn:nbn:cz:ik-14158. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14158

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Prodejte své staré knihy přes http://knihy.hyperinzerce.cz. Je zde mnoho uživatelů, takže i rychlý odběr!