Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Reformátování knihovních a archivních sbírek

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Reformátování knihovních a archivních sbírek

0 comments

Slovenská národná knižnica ve svých prostorách otevřela dveře hybridním technologiím reformátování. Spolu s bratislavskou firmou Flow Plus a dále pak s firmami Agfa a ProServ uspořádala ve spolupráci se uspořádala ve dnech 12. a 13. května 2003 odborný seminář na téma především hybridního reformátování knihovních a archivních sbírek, spojený s prezentací produktů a služeb zúčastněných společností.

Z České republiky se vzdor velkorysé nabídce pořádajících organizací zúčastnili pouze zástupci Národní knihovny ČR a Národního muzea v Praze (tady byla zřejmě trochu chyba v propagaci na straně české partnerské firmy, takže informace se do širší odborné obce dostaly se zpožděním až díky knihovnické konferenci). V každém případě šlo o informačně bohatou a zajímavou, ale přitom také příjemnou akci.

Přednesené referáty se soustředily na možnosti a perspektivy aplikace hybridních technologií v reformátování, tzn. propojení mikrofilmování a digitalizace. Základem je vznik mikromédia jako bezpečného archivního faksimile originálního dokumentu a jeho následné skenování (může jít o mikrofilm nebo o mikrofiši) dovoluje širokou paletu přátelského zpřístupnění za pomoci počítačové techniky. prostřednictvím informačních technologií.

Mgr. Pavol Máťuš ve svém příspěvku porovnal kritéria pro výběr dokumentů ke třem základním typům reformátování (mikrofilmování, přímá digitalizace a hybridní metoda). PhDr. Jiří Polišenský shrnul stav reformátování v NK ČR v rámci programu VISK i mimo něj a zmínil rovněž nové trendy v archivaci digitálních dokumentů a některé možnosti ukládání a další práce s datovými soubory (převod do fulltextu a softwarové nástroje vyhledávání).

Velmi podnětné bylo vystoupení Ing. Milana Rakúse, který mimo jiné informoval o finském přístupu k hybridnímu reformátování, s nímž se seznámil během své služební cesty. Finská národní knihovna vybudovala pro tyto účely specializované středisko, kde jsou nejenom snímkovány a mikromédia skenovány starší knihovní sbírky, ale provádí se tu i digitalizace aktuálních periodických titulů, které se tak flexibilně dostávají ke čtenáři v elektronické podobě. Dále Ing. Rakús představil VIKS, projekt slovenské virtuální knihovny, jenž vzniká na základě rozhodnutí slovenské vlády o podpoře informačních a komunikačních technologiích. "Základným cieľom projektu je vybudovanie, prevádzka a sprístupnenie všestranne funkčnej digitálnej knižnice a archívu. Digitálna knižnica umožní archiváciu veľkého objemu dát digitálnych dokumentov. Tieto dokumenty budú uchované na magnetických páskach v prostredí robotickej knižnice a prostredníctvom systému zabezpečia kontrolu a recykláciu integrity dát, ich migráciu, obnovu a vyhľadávanie. Náväzný systém on-line sprístupnenia založeného na implementácii programového prostredia umožní dialóg používateľa s digitálnou knižnicou, jeho prístup k dátam, on-line dodávanie dokumentov podľa požiadaviek používateľa. Digitálna knižnica bude zabezpečovať uchovanie najvzácnejších dokumentov z fondov SNK a verejných knižníc a digitálne produkty z rozvojových programov a ich efektívne sprístupnenie širokej verejnosti," uvedl M. Rakús. [1]

Účastníci semináře se mohli seznámit s nabídkou přístrojů dodávaných firmou Agfa, s knižním skenerem BookEye, s nabídkou služeb firmy Flow Plus, zaměřené na informační technologie pro oblast správy a archivace dokumentů, například počítačem podoporovanému vyhledávání dokumentů v klasickém nebo mikrofilmovém archivu. Velký zájem patřil ukázce téměř revoluční změny v reformátování, hybridní kameře - v tomto případě značky Schaut, která originální předlohu současně mikrofilmuje a skenuje.

Podrobnější informace o hybridních kamerách by si však zasloužily samostatný článek...


Poznámka:
Citace a doprovodné fotografie byly se svolením organizátorů převzaty ze stránek Slovenskej národnej knižnice.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VRBENSKÁ, Františka. Reformátování knihovních a archivních sbírek. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11351. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11351

automaticky generované reklamy