Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Reakce na hodnocení služeb Národní lékařské knihovny

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Reakce na hodnocení služeb Národní lékařské knihovny

0 comments

Děkujeme redakci Ikara za její zájem o služby Národní lékařské knihovny, která je organizační složkou státu a je v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nemůžeme zastírat, že se nám zdá poněkud nestandardní hodnotit služby naší knihovny po návštěvě jednoho dislokovaného pracoviště. Redakce časopisu Ikaros totiž navštívila Lékařský dům (Sokolská 31), kde je umístěno oddělení služeb čtenářům (výpůjční protokol časopisů a čítárna). Další služby NLK jsou poskytovány v jejím sídle - v Sokolské ulici 54. Starší výtisky časopisů jsou umístěny v depozitáři v Revmatologickém ústavu na Praze 2 a nejstarší část knihovního fondu je v depozitáři v areálu Fakultní nemocnice v Motole v Praze 5.

Redakce byla zaskočena tím, že ve výpůjční protokolu (NLK bohužel nemá žádnou centrální "halu služeb") knihovny, umístěném v domě, kde je NLK v pronájmu a jsou zde umístěna i pracoviště dalších organizací, není možné se pohybovat volně bez registrace. Počítače umístěné v prostorách, které redakce krátce navštívila, jsou primárně určeny pro práci s Internetem v oboru biomedicíny (pro registrované čtenáře zdarma a bez časového limitu) a databázemi, které má naše knihovna k dispozici. Pro práci v OPAC v systému Aleph300 nejsou v této budově vyhrazeny speciální počítačové stanice, a to z důvodů prostorových i finančních. Počítače určené pouze pro vyhledávání v katalozích NLK jsou k dispozici ve výpůjčním protokolu knih v hlavním sídle NLK - v Sokolské ulici 54, kterou zástupce Vaší redakce nenavštívil.

Informace o službách NLK lze získat z Internetu (http://www.nlk.cz), tištěných propagačních materiálů (volně k dispozici u výpůjčního pultu), z bulletinu Lékařská knihovna (distribuován zdarma do 300 knihoven), telefonicky, e-mailem a ústně. Napadá mě, zda se článek neměl správně jmenovat "Přístup ke službám Národní lékařské knihovny z pohledu uživatele."?


Radka ŘÍMANOVÁ, vedoucí oddělení vnitřních vztahů NLK

ŘÍMANOVÁ, Radka. Reakce na hodnocení služeb Národní lékařské knihovny. Ikaros [online]. 2001, č. 11 [cit. 2001-11-01].
Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/861>. ISSN 1212-5075.Vyjádření redakce Ikara

1. Cílem návštěvy (resp. článku) nebylo kritizovat NLK za každou cenu (a již vůbec ne její konkrétní pracovníky). Kritika se týkala systému služeb NLK, který upravuje Knihovní řád NLK a který se nám jeví jako příliš restriktivní vůči neregistrovaným uživatelům. Pracovnice, na kterou jsme se obrátili, se na něj po právu odvolávala a my jsme její jednání s tímto dokumentem konfrontovali.

2. Cílem redakčního průzkumu knihoven je zjistit možnosti a úroveň vybraných služeb ve zvolených knihovnách (využití Internetu - příp. s pomocí informačního pracovníka; vyhledávání v katalogu s pomocí informačního pracovníka; rešerše). Návštěva knihovny a žádost o služby jsou záměrně modelovány na situaci, kdy se jedná o jednorázovou potřebu uživatele, který jinak knihovnu nevyužívá, tudíž v ní nemá zřízený čtenářský průkaz, a který není příliš znalý vyhledávání v elektronickém katalogu, v databázích, není zběhlý v knihovnické terminologii či v práci s Internetem atd. (resp. to od něj nemůžeme a priori očekávat), a proto se obrací na knihovníka s prosbou o pomoc. Ta by mu měla byt poskytnuta bez ohledu na to, zda navštíví hlavní sídlo instituce nebo její detašované pracoviště, a bez ohledu na to, zda je nebo není dosud registrován. Redakce se pohybovala pouze v jedné místnosti, která neslouží jako studovna (není zde ani příruční fond). Počítače přitom nebyly v inkriminovaný okamžik vůbec vytíženy, a proto považujeme jednání pracovnice NLK za přehnaně byrokratické.

3. Dotaz redakce se primárně týkal práce s katalogem. Pracovnice však odmítla s námi jednat s tím, že nejsme uživateli ve smyslu Knihovního řádu NLK. Domníváme se, že ze strany veřejné knihovny (byť se speciálním profilem svého fondu) by taková základní služba, na základě níž se i neregistrovaný uživatel může orientovat ve fondu, měla být samozřejmostí. Na tom nic nemění skutečnost o složité dislokaci fondu. Chápeme, že další služby (výpůjční) jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům, což jsme v žádném případě v článku nezpochybňovali.

4. Zdůrazňujeme, že volný přístup k elektronickému katalogu je samozřejmostí v celé řadě knihoven, z nichž některé jsou odborně zaměřené (např. STK a SPKK).

5. Pracovnice NLK nás neupozornila, že se nacházíme na jiném než na hlavním pracovišti NLK (tuto skutečnost jsme v přízemí u vrátnice přehlédli). Předpokládáme ovšem, že režim poskytování služeb na detašovaném a hlavním pracovišti se nebude lišit (pokud by platil opačný stav, jistě by to bylo explicitně uvedeno v Knihovním řádu NLK).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŘÍMANOVÁ, Radka. Reakce na hodnocení služeb Národní lékařské knihovny. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10826. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10826

automaticky generované reklamy
registration login password