Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProQuest úterý - oborově zaměřená setkání se s databázemi ProQuest 5000

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ProQuest úterý - oborově zaměřená setkání se s databázemi ProQuest 5000

0 comments

ProQuest úterý - setkání pokročilejších uživatelů online služby ProQuest 5000, která jsou zaměřena na jeden obor, pořádá vždy v úterý dopoledne ve svém sídle Albertina icome Praha (Štěpánská 16, Praha 1), která je partnerem Univerzity Karlovy při realizaci projektu národní licence ProQuest 5000/PCI Web u nás.

ProQuest úterý, které jsou obdobou Šťastných střed J. Kadlečka, mají na rozdíl od tradičních prezentací či školení, které se vyznačují jednosměrnou komunikací, interaktivní charakter. Účastníci jsou seznámeni s aktuálními statistickými údaji týkajícími se relevantních databází (včetně žebříčku nejžádanějších titulů), s hodnotami impact factoru za rok 2000 těch časopisů, které jsou dostupné v rámci ProQuest 5000 v plnotextové podobě, novinkami ve vyhledávacím rozhraní 5.1, zajímavými rešeršními dotazy nebo postupy.

Od poloviny dubna se uskutečnila tato akce třikrát (na téma ekonomie, medicína a pedagogika). Aktuální program najdete a přihlásit se můžete na stránkách vznikajícího portálu Infotéka v sekci InfoAkce.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Michael. ProQuest úterý - oborově zaměřená setkání se s databázemi ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-10913. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10913

automaticky generované reklamy
registration login password