Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví (Javier Hernandez-Ros)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví (Javier Hernandez-Ros)

0 comments
Autoři: 

Javier Hernandez-Ros

Javiere Hernandéz-Ros (ředitel "Digital Libraries & Public Sector Information Unit" v rámci "DG Information Society and Media" při Evropské komisi) představil projekt i2010 jako strategie podpory rozvoje informační společnosti v Evropě, kdy vizí projektu je stát se vlajkovou lodí procesu digitalizace, a to i za pomoci moderních technologií. i2010 přitom není centralizační snahou - jejími pilíři jsou Digitalizace, Zpřístupnění online a Ochrana již digitalizovaných sbírek. Mezi hlavní problémy, které se snaží projekt řešit patří fragmentace digitalizačního procesu v Evropě, odstranění "černé díry 20. století" zapříčiněné z velké části problémy kolem ochrany duševního vlastnictví a nutnost podpory volného přístupu k informacím.

i2010 v současné době staví na podpoře pracovních skupin profesionálů, a to zejména v oblasti copyrightu, vědeckých informací a možností spolupráce se soukromým sektorem(PPP - private partner partnership). Zároveň byla začátkem roku oznámen záměr vybudovat "European Digital Library" (EDL) s důrazem na propojení jiý existujících digitalizovaných fondů a volný přístup k informacím. Cílem je dále eliminace duplicit a podpora synergie na evropské úrovni zvýšením důrazu na spolupráci spolu s podporou investic a vytvoření a propojení velkých digitalizačních center, který budou vybavena nejen moderními technologiemi, ale též profesionálním a zkušeným personálem. Tyto aktivity budou podpořeny programem eContentPlus a FP7 (7. rámcový program).

Javiere Hernandez-Ros několikrát zdůraznil, že je třeba, aby instituce věnovaly maximální pozornost vývoji v evropském prostoru, aby se snažili maximálně kooperovat a zamezilo se tak vzniku lokálních nekompatibilních "slepých uliček", a to zejména co se týče zpřístupňování digitálních dokumentů. Neméně důležitý je pak společný postup na poli copyrightu a nové modely zapojení komerčních subjektů.

(JaS)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví (Javier Hernandez-Ros). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12517. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12517

automaticky generované reklamy
registration login password