Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Poznámky k návrhu nového knihovnického zákona

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Poznámky k návrhu nového knihovnického zákona

0 comments
Autoři: 
Ředitelka Státní vědecké knihovny v Ostravě se vyjadřuje k návrhu knihovnického zákona předloženého Ministerstvem kultury ČR a doplňuje tak o svůj pohled redakční článek věnovaný této problematice. (Redakce)

Zásadním pozitivním prvkem několika předchozích verzí nového knihovnického zákona byla, podle mého názoru, otevřenost knihovnického systému jakékoliv knihovně nabízející "veřejné informační služby", bez ohledu na rezortní či regionální příslušnost. Vážnými negativy byla např. nedotaženost převodu regionálních funkcí na krajské knihovny, nevyváženost rozsahu textu v jednotlivých paragrafech, nejednotná terminologie atd.

Je s podivem, že ačkoliv byly různé verze zákona utajovány před odbornou knihovnickou veřejností i poradním orgánem MK ČR pro knihovnictví až do června, někteří zřizovatelé knihoven s regionální funkcí již nyní reagují vstřícnými návrhy na pozastavení financování nákupu výměnných souborů apod.

Doufejme, že návrh zákona bude urychleně dopracován ku prospěchu jeho textu i knihoven. Času věru není nazbyt.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PRCHALOVÁ, Lea. Poznámky k návrhu nového knihovnického zákona. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-10599. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10599

automaticky generované reklamy
registration login password