Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portál LivRe!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Portál LivRe!

0 comments

Portál LivRe! provozuje Centrum pro jaderné informace (Centro de Informações Nucleares) zřízené brazilským Národním úřadem pro jadernou energii (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Portál slouží pro jednoduché vyhledávání a přímý přístup k časopisům volně dostupným na internetu. Nabídka titulů zahrnuje vědecké časopisy a další odborné magazíny, zprávy, sborníky, bulletiny a newslettery. V současné době portál odkazuje na 2561 časopisů. Rozhraní portálu je ve třech jazykových verzích – portugalské, španělské a anglické.

Časopisy jsou rozděleny do několika kategorií:

 • tituly, u kterých jsou dostupná všechna vydání a články neomezeně (což je většina)
 • tituly, kde je volný přístup podmíněný registrací uživatele
 • tituly, u nichž volný přístup trvá pouze po stanovenou dobu od uveřejnění
 • tituly, ke kterým je přístup možný až po uplynutí určité doby od publikování
 • tituly, u kterých jsou k dispozici pouze vybrané články

Prohlížení

Tituly jsou řazeny abecedně, podrobnější informace o konkrétním časopise se ukrývají pod značkou „+“ vedle názvu časopisu, tento minizáznam obsahuje údaje o vydavateli, obsahovém zaměření, retrospektivě a jazyce časopisu, případně jsou uvedeny další komentáře a popis obsahu.

Vyhledávání

Portál samozřejmě kromě abecedního přehledu titulů nabízí také vyhledávací rozhraní. To je k dispozici ve všech třech jazycích.

Vyhledávat lze slova z názvu časopisu (všechna slova nezávisle na pořadí nebo naopak v přesném vypsaném pořadí, přesnou frázi, jakékoliv slovo), pro vyhledávání můžeme nastavit filtry – vyhledávání lze omezit např. na „peer-reviewed journals“ nebo tituly indexované u sekundárních zdrojů, případně na časopisy s články psanými v určitém jazyce (menu nabízí 22 jazyků včetně češtiny).

Další možností je vyhledávání časopisů podle oborů, najdeme tu tituly:

 • multidisciplinární
 • z oblasti věd o životním prostředí
 • z oblasti biologie
 • z medicíny a příbuzných oborů
 • ze zemědělství
 • z exaktních nauk a věd o zemi
 • z technických oborů
 • z aplikovaných sociálních věd
 • z humanitních věd
 • z lingvistiky, literatury a umění

Každá ze zmíněných předmětových oblastí ještě obsahuje řadu podkategorií, které blíže specifikují hledané téma.

Ukázka vyhledávacího rozhraní

Ukázka vyhledávacího rozhraní

Ukázka záznamu zdroje

Ukázka záznamu zdroje

Shrnutí

Portál LivRe! nabízí slušnou kolekci kvalitních odborných časopisů (můj laický a tedy relativní pohled) dostupných volně na internetu. Má široký záběr z hlediska geografického (jsou zde zastoupeny např. i české a slovenské tituly) i tematického.

Mezi klady dále patří přehledné vyhledávací rozhraní s poměrně širokou nabídkou funkcí (i když docela mi chyběla možnost vyhledávat tituly podle vydavatelů) a podrobnými informacemi o konkrétních titulech. Uživatelé portálu mohou zasílat návrhy dalších časopisů vhodných k doplnění do seznamu, případně zasílat komentáře a opravy k údajům, a tak se sami částečně podílet na obsahu těchto stránek.

Z uživatelského hlediska bych vytkla snad jen mírně nesjednocenou formu záznamů zdrojů, u některých jsou podrobnější údaje dostupné pouze v portugalštině, přestože je nastavené anglické rozhraní. Bohužel nikde jsem nenašla informace o tom, jak dlouho Portal LivRe! funguje, ale působí to dojmem, že se stránky zatím stále „dolaďují“ a že časem teprve nabudou jednotnější podobu. Také chybí nápověda pro vyhledávání, myslím, že ta je i u sebejasnějšího rozhraní nutná vždy.

Určitě však tento portál splňuje svůj účel přehledného rozcestníku s odkazy na spolehlivé zdroje.Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MÁLIKOVÁ, Markéta. Portál LivRe!. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 9 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-12229. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12229

automaticky generované reklamy
registration login password