Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda (Olga Girstlová)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda (Olga Girstlová)

1 comments
Autoři: 

Olga Girstlová Olga Girstlová a Zdeněk Forman se střídali při přednášce o znalostním managementu. Oba jsou manažery společnosti Gity, která působí na trhu telekomunikací od r. 1990. (O.Girtlová je generální ředitel společnosti a získala řadu významných mezinárodních ocenění, jejichž seznam naleznete např. zde)

V úvodu O. Girstlová nejdříve definovala pojem „podnikatel“ jako někoho, kdo "je" svým podnikatelským záměrem. Musí vytvořit kvalitní podnikatelskou strukturu podporující vlastní seberealizaci ale i seberealizacei zaměstnanců, což je odkaz a důležitá inspirace převzatá od Tomáše Bati – podnikání jako služba veřejnosti. Dále přednášející hovořila o tom, že malé firmy by se neměly bát, i když na globálním trhu vystupují mocní protihráči, firmy mají vždy ještě možnost stát se jejich partnery a dosáhnout kýžených výsledků (ne nepodobno heslu "když ho nemůžeš porazit, tak se s ním spoj").

Po tomto úvodu se přešlo k vlastnímu tématu znalostního managementu. Podle O.G. máme znalosti k dispozici všichni a na internetu je dnes vše, kteréžto tvrzení by se evidentně nezamlouvalo ortodoxním knihovníkům. Nicméně z dalších slov paní Girstlové jasně vyplývá, že dělá rozdíly mezi lidmi - mezi těmi, kteří jsou nositeli znalostí a dokáží je využít, a těmi, kteří to nedokáží - tedy přístup k zdrojům je zde marginální problém.

Dále si vzal slovo Zdeněk Forman, který hovořil o úspěchu firmy Gity, o tom že jejich podniková strategie byla vždy zaměřena na inovaci. Na tom se nezměnilo nic a díky tomu byli schopni hrát na hřišti, kde kope Telefonica či jiné gigantické společnosti. Gity byla stavěna podle modelu řízení podniku jako živého organismu, kde existují 4 prostředí: strategické, podnikatelské, realizační a znalostní – a jde o to, aby mezi nimi byla zabezpečena integrita. Byl prezentován znalostní model společnosti, avšak jedním dechem zdůrazněno, že jde pouze o jednu z dimenzí managementu znalostí a je nutno rozvíje ji v souladu s ostatními.

Globální strategie musí být pochopena a přijata celou firmou, nesmí omezovat hledání inovativních řešení. Předpokladem řízení znalostí je zvládnuté procesní řízení: dlouhodobá strategie je sice vytvářena na 3 roky, ale musí být neustále po roku kontrolovaná (vlastník ví, co chce – komunikuje směrem dolů a ta ji musí přijmout). V procesní úrovni se také vyskytuje nejvíce problémů. Je to sféra kde se vlastní znalosti sdílí a kde dochází k pracovním výkonům, optimalizaci, kontrole efektivity, zkracování rozpočtu apod. Avšak i když kontrola a numerické ukazatele jsou zásadní, nikdy se nesmí zapomínat, že jsou klíčovým prvkem celého systému vždy lidé. Oni vytváří podnik spolu s managementem, podle velmi jasně stanovených (nikoliv dohodnutých!) pravidel - „Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.“

Zdeněk Girstl Ve slidech najdou zájemci model strategických impulsních map či model ZIPF na němž je společnost také stavěna. Definuje, co se má nabízet ("nutno vždy inovovat!"), jaké mají být vnitřní procesy pro maximální optimalizaci výroby, řízení financí, měření a neustálá kontrola/zpětná vazba (Z.F. zdůrazňuje že je lépe mít menší množství správných ukazatelů, než zpracovávat velké množství dat, které nejsme schopni zužitkovat). Model ZIPF umožňuje konstruovat podnik podle momentálních potřeb, dosáhnout vysoké flexibility a znalostní systém vás navíc bude sám od sebe nutit k neustálé inovaci ("...a pokud jste i výkonní, pak jste odolní vůči konkurenci").

Lidé jsou klíčovou částí, je nutno je motivovat, zapojit na řízení společnosti, umožnit jim seberealizaci, spoluúčast. To vše je podniková kultura, která se vyznačuje profesionalitou (zaměstnanci jsou k sobě i ostatním přísní) a přátelství (i když jsou přísní, jsou fair). Znalosti se plánují, což se provádí buď zdokonalováním lidského potenciálu, a nebo jeho nakoupením (řekli bychom akvizicí) – lidé mají přiřazeny svůj osobní a znalostní účet, které sledují jejich vývoj a kvality po celou dobu jejich působení v organizaci. Řízení znalostí je vlastně založeno na hodnocení a správném výběru a rozvoji lidí, kterým je nutno vytvořit prostředí a nastavit pravidla pro sdílení znalostí – a toto je implementováno do interního informačního systému, který podle O.Girstlové vytváří duši podniku.

(text konferenčního příspěvku )

(rca)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda (Olga Girstlová). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-12602. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12602

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Omlouváme se panu Zdeňku Formanovi, jehož jméno bylo uvedeno jako "Zdeněk Girstl".