Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podcastingová revoluce v distribuci digitálních médií

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Podcastingová revoluce v distribuci digitálních médií

1 comments
Podnázev: 
seminář o podcastingu

Dne 22. 8. 2006 se v Praze ve Slovanském domě na Příkopech konal seminář nazvaný Podcasting revoluce v distribuci digitálních médií, který uspořádala firma Apple. Seminář trval cca tři hodiny a moderoval jej Miloš Čermák. Skládal se ze čtyř prezentací.

Úvodem M. Čermák krátce přiblížil vznik pojmu podcasting spolu se stručnou historií. Podcasting vznikl v USA zhruba na sklonku roku 2004. Termín „podcasting“ poprvé použil Ben Hammersley ve svém článku v novinách The Guardian. Jde o spojení slov „broadcasting“ a iPod (přehrávače MP3 společnosti Apple). Jedná se o distribuci zvukového nebo video záznamu na mobilní zařízení prostřednictvím výměny informací typu RSS. Kdokoliv si může umístit soubor v MP3 nebo v digitálním formátu videa spolu s RSS jako podcast na internet a umožnit jeho stažení ostatním.

Vzhledem k tomu, že seminář byl zahájen oproti plánu později, předal M. Čermák hned slovo prvnímu přednášejícímu, kterým byl Petr Němeček z firmy Apple. Ten ve velmi profesionální prezentaci vysvětlil technologii, na které podcasting pracuje. Jde o distribuci MP3 souborů, jež obsahují RSS informace v hlavičce a na jejichž základě si je možné podcast najít a stáhnout. Jako podcast mohou být uloženy informace zvukové i audiovizuální či obrázky. Dále představil aplikaci iTunes, která momentálně sdružuje nejvíce podcastů (cca 26 000) . Pomocí formuláře je možné si objednat pravidelné stahování podcastů na zvolené téma či obor. P. Němeček také stručně popsal proces vzniku podcastů - jejich tvorbu, distribuci a umístění na web. Firma Apple vytvořila zvláštní software pro tvorbu podcastů, který je distribuován jako součást základného vybavení jejich PC. Nejzajímavější byla poslední část prezentace, kde byly nastíněny možnosti podcastingu ve spojení se vzděláváním, zejména možnosti prezentace přednášek a výukových materiálů (případně celých kurzů) ve formě podcastů, snadného sdílení informací mezi jednotlivými školami atd.

Jako další v programu vystoupil představitel Českého rozhlasu online Jiří Malina. Promluvil zejména o tom, jak Český rozhlas digitalizuje své rozhlasové relace. Právě zde je možné uplatnit podcasting. Stahovat je možno převážně publicistické pořady a pravidelné relace. Statistika prokázala, že z archivů je momentálně stahováno 81 % pořadů a 19 % podcastů. Důvodem jsou zejména větší svoboda přístupu k oblíbeným pořadům, otevřenost novým posluchačům a v neposlední řadě také lepší služby pro zahraniční posluchače. Ze zkušeností je zatím patrný strach z nových termínů a technologií, proto v ČR společnost zvolila intenzivnější starost o starší posluchače a klade důraz zejména na návody a jednoduché prostředí. Ideálem je tzv. tvorba vlastního rádia pomocí podcastů.

Třetí v pořadí představil podcasting v rámci rozhlasové stanice Evropa 2 její manažer pro vztah s veřejností Richard Klatovský. Součástí prezentace byly hlavně ukázky podcastů a praktické ukázky relací, které lze jako podcast stáhnout .

Následovala prezentace z jiného média, tedy tiskovin. Přednesl ji Adam Javůrek z časopisu Respekt . Zmínil se o rychlém rozvoji podcastingu a o možnosti prolomit zastaralost tištěných médií a možnost zapojit se do moderní doby. Důvody jsou velmi podobné jako u Českého rohlasu, opět modernizace, lepší služby a přiblížení se mladému čtenáři. Jako jediný upozornil také na negativa podcastingu, mezi které patří např. náklady na tvorbu složitějšího podcastu, nedostatek zkušeností, neexistující obchodní model či potřeba kvalitních moderátorů při namluvení podcastů. V této formě uvažují jen o textech pro web/podcast, které se nevešly do článku, nebo o čtenářských příspěvcích.

A. Javůrek rovněž naznačil možnost realizace reklamy v podcastingu. Na toto téma s posledním příspěvkem semináře přímo navázal Daniel Mohel z firmy MindShare Interaction. Tato firma jako první prodala reklamu do podcastu. Jednalo se o Nike Football 2006 Joga 3. Za dva týdny dosáhly 36 015 stáhnutí podcastu s reklamou Jogy 3. Zdá se, že jde o nový prostor, který lze využít rovněž i komerčně. Prezentace obsahovala názorné ukázky, kudy je možné šířit reklamu, kterou můžeme občas směle označit za umělecké dílo.

Autorům příspěvků se podařilo celkem dobře nastínit možnosti využití podcastingu. Lze však očekávat, že v našich poměrech bude ještě nějaký čas trvat, než se fenomén podcastingu bude moci rozvinout ve své plné kráse.

Hodnocení: 
Průměr: 4 (1 hlasování)
ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Podcastingová revoluce v distribuci digitálních médií. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-12240. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12240

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Moc pěkně sepsáno. Co kdyby se Ikaros připojil k Respektu a přispěl k rozvinutí fenoménu v našich poměrech? ;-) Video podcasty z knihovnických happeningů by směle mohly konkurovat Rocketboom či Tikibar podcastům :-)

registration login password