Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otevření nové budovy Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Otevření nové budovy Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

0 comments

14. říjen 2009 se zapsal do kroniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako den, kdy byla slavnostně otevřena nová budova Ústavu vědeckých informací.

Na první pohled se tváří jako právoplatná součást historické tváře města Prahy, ovšem vevnitř to hýří různými moderními vymoženostmi, mezi nimiž je i počítačová učebna, kde se při slavnostním otevření stříhala páska.

V onen slavný den k nám zavítalo mnoho hostů, takže to vypadalo jako první den v prvním ročníku na první přednášce. Úvodní slovo si vzal děkan fakulty prof. Tomáš Zima a poté předal slovo ing. Tomáši Beswaldovi, který měl na starost rekonstrukci budovy. Na plátně za ním byly promítány fotografie stavu před, při a po rekonstrukci. Proslov měla také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. Miroslava Kopicová, ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a zástupce rektora UK prof. Stanislav Štech. Na samý závěr se vyjádřily i představitelky ústavů, které se o budovu dělí - vedoucí Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků prof. Milada Říhová a vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK dr. Hana Skálová.

Po přestřižení pásky jsme konečně mohli ukázat naše poklady v podobě učeben, výpůjční místnosti, studovny, pracoven či kompaktních regálů. Ačkoliv nemáme volný výběr, protože statika budovy to nedovoluje, snažili jsme se to studentům vynahradit alespoň rozsáhlou studovnou, která se skládá ze čtyř místností. Regály se sice plazí při zdech, ale o to estetičtěji vypadají stoly schoulené právě v objetí oněch regálů. Zamyšlené pohledy studentů tedy nemusí notně bloudit po holých zdech, ale po odborné četbě. Výhled z okna máme také skvostný. Pokaždé je vidět nějaká ta zeleň, tedy pokud není podzim nebo zima.

Ale aby se neřeklo, studentům nenabízíme jen pohled na plné regály či krajinu, ale také šatnu a příjemnější otevírací dobu (studovna: 7:00–19:00, výpůjční služby: 8:00–19:00).

Určitě se k nám podívejte a třeba si u nás i půjčte nějakou knihu. K přespolním jsme totiž stejně milí jako k našim.

Budova Ústavu vědeckých informací

Budova Ústavu vědeckých informací

H. Skálová

H. Skálová

Přestřihávání pásky

Přestřihávání pásky

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Stavba

Stavba

Zaplněná učebna

Zaplněná učebna

Hodnocení: 
Průměr: 1.5 (hlasů: 2)
ŽÁČKOVÁ, Eliška. Otevření nové budovy Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13298. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13298

automaticky generované reklamy