Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 13.598 x 1
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.580 x 0
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 13.565 x 1
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 13.563 x 0
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 13.526 x 0
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.521 x 0
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.494 x 0
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 13.492 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.479 x 0
Rozhovor s Jaroslavem Winterem: internet může být neocenitelným nástrojem 2009, ročník 13, číslo 9 Rozhovor 13.445 x 2
Jehličkovo ministerstvo hledá nové knihovníky, zájem není 2008, ročník 12, číslo 13 Ze života knihoven 13.434 x 1
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.424 x 0
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.408 x 0
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 13.393 x 1
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 13.331 x 0
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.319 x 0
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.312 x 0
CrossCheck - nová služba v boji proti plagiátorství 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.267 x 0
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.246 x 0
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.240 x 0

Stránky