Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Internet ve státní správě a samosprávě 2000, ročník 4, číslo 4 Informační politika 5.885 x 0
Konference CS ONLINE 2001 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.793 x 0
Unikátní spolupráce CSA se sdružením BioOne - zpřístupnění plnotextových časopisů na platformě IDS (Diogenes Kloosterlink) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 4.466 x 0
Web, EIZ a informační vzdělávání - Interdisciplinární pohled (Milan Špála) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 4.248 x 0
Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.964 x 0
Jedna vlaštovka jaro nedělá 1997, ročník 1, číslo 7 Informační politika 6.550 x 0
Dodejte nám poškozené chromozómy a sterilizační nástroje 2007, ročník 11, číslo 13 Z redakční pošty 5.832 x 0
Šrejberovi byla málem udělena cena Z. V. Tobolky 2002, ročník 6, číslo 13 Aféry 5.044 x 0
Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.982 x 0
KRE 2011 aneb Knowledge – Research - Education 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.723 x 0
Diplomové práce obhájené na ÚISK dne 4. 10. 1999 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.011 x 0
Elektronické zdroje: Jak vytvářet? 2001, ročník 5, číslo 8 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 5.106 x 0
Workshop o digitalizaci kulturního dědictví v Kolíně nad Rýnem 2004, ročník 8, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 5.920 x 0
Léto plné vzpomínek a osobností 2013, ročník 17, číslo 7 Editorial 2.958 x 0
Grafická editace na Malinovém vršku 1997, ročník 1, číslo 2 Recenze 5.303 x 0
Seminář IVIG 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.913 x 0
Stránky, které mohou přijít vhod 1998, ročník 2, číslo 8 Z Ikarových záložek 4.216 x 0
Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 6.384 x 0
Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 3.997 x 0
Radnice se skleněnými zdmi 1999, ročník 3, číslo 6 Informační politika 5.033 x 0

Stránky