Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Centrální knihovna lidstva může být kompletní už v roce 2033 2008, ročník 12, číslo 12 Editorial 5.733 x 3
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 12 Informační věda 9.354 x 3
Jak v knihovně zavést systematické vzdělávání pracovníků aneb Výsledky dílny Vzdělávejme se systematicky 2016, ročník 20, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.081 x 3
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 21.465 x 3
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.375 x 3
Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 5.373 x 3
Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze 2010, ročník 14, číslo 3 Odborné vzdělávání 7.314 x 3
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.157 x 3
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.811 x 3
Zápisky z pražského Světa knihy 2010 (o sbližování kultur, orientální Praze a touze po exotice) 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.882 x 3
Publikačné procesy pri vydávaní periodického digitálneho obsahu na mobilných zariadeniach 2013, ročník 17, číslo 5 Elektronické publikování 3.708 x 3
Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.548 x 3
Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.717 x 3
Co přinášejí změny katalogizačních pravidel a bibliografických formátů? 2015, ročník 19, číslo 6 Informační politika 6.141 x 3
IDN aneb mezinárodní doménová jména 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.909 x 3
Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.530 x 3
Portál elektronických disertací DART-Europe 2014, ročník 18, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.133 x 3
Inforum 2000 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.407 x 3
Rozšíření modelu CERIF pro lepší orientaci v oblasti vědy a výzkumu (Metod Majchrák) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 2.388 x 3
Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra" 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.357 x 3

Stránky