Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kdo neRISKuje, neVISKuje

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Kdo neRISKuje, neVISKuje

0 comments
Rubrika: 

Již potřetí za sebou (a chválabohu naposledy) pro mne mělo brzké jaro specificky knihovnickou příchuť. Coby člen komise grantového programu VISK3 jsem se opět na několik dní ocitla doma "zazděná" komíny papírů, které představovaly celkem 575 projektů českých knihoven. Již loni jsem si tuto zajímavou, ale nesmírně vyčerpávající práci zpestřovala vypisováním vtipných "hlášek", které se v projektech občas objevily. Ani letos vás o ně neochudím, i když je třeba objektivně dodat, že kvalita projektů šla prudce nahoru, čímž ovšem jejich zábavnost prudce poklesla. Ale ne zase natolik, aby se z nich nedal napsat jeden článek pro silvestrovský Ikaros...


Mnohé knihovny žádaly o grant během několika let již podruhé, a tak měly za povinnost zhodnotit přínos předchozího přiděleného grantu...

 • V naší knihovně došlo k převratnému vybavení počítačovou technikou!
 • V podstatě můžeme rozdělit práci a činnost v knihovně na dvě pomyslná období - před grantem a po grantu!
 • Proto bychom chtěli využít stávajících počítačových stanic a vybavit je novými počítači.
 • Byl zakoupen program LANIUS, PC, Windows, Lyny, tiskárna.

Jiné jsou zjevně nováčky a snaží se intenzivně zapůsobit. Některým se to skutečně podařilo...

 • Občané přestávají mít zájem o knihovnu a je otázka, kdy ji uzavřeme.
 • Stěny místnosti jsou vymalovány na bílo, místnost má dvě velká okna, na podlaze je koberec.
 • Estetický vzhled zejména první místnosti není příliš uspokojivý. V obou místnostech je nedostatečné topení, v budově není voda ani sociální zařízení. Důsledkem toho je to, že se čtenáři a uživatelé nemohou v knihovně zdržovat.
 • Místní knihovna v obci pracuje desítky let starým způsobem. Staří lidé dělají, že jim to nevadí a mladí na to upozorňují.
 • Nová možnost oslovit řadu dalších klientů, kteří po první návštěvě odmítají trochu potupný systém pořadníků a př. dlouhých čekání.
 • Je zde značná nezaměstnanost, ale máme tu pěknou přírodu.
 • Knihovna je umístěna v budově kulturního domu v dobrých teplotních podmínkách.
 • Knihy jsou umístěny v knihovnických regálech.
 • Od roku 1970, kdy došlo v naší obci k převratným změnám v souvislosti s výstavbou panelových domů pro občany likvidovaných obcí těžbou hnědého uhlí, byla knihovna několikrát stěhována.
 • Knihovna sídlí v bývalé škole, nevlastní vlastní počítač ani vlastní telefonní linku.
 • Místní knihovna byla pro občany zdrojem informací a zábavy po dlouhá léta. Stav výpůjček z dřívějších let se rapidně zhoršil z důvodu využívání stále modernějších elektrotechnických technologií. V tomto směru nastal naprostý propad čtenářů a knihovny vůbec.
 • Realizace projektu přinese zlepšení přístupu k informacím pro občany naší malé obce, kde nic jiného nemáme.
 • Nelze na jedné straně striktně dodržovat všechny normy a nařízení a straně druhé zapisovat výpůjčky do velkého sešitu (ne, že bychom to takto praktikovali).
 • Je nejen jediným kulturním zařízením v obci, ale vůbec jediným centrem pro setkávání občanů obce - v místě není restaurace.
 • Kulturní život obce souvisí s rybářstvím a knihovnou.
 • V naší MLK není dosud instalován žádný předmět informační a komunikační technologie.

Cíle projektu jsou obvykle naprosto jasné. Tedy rozhodně autorům projektu, komisi občas méně...

 • Dalším cílem projektu bude integrované řešení v doplňkové formě rozšiřování pro žáky.
 • Realizací tohoto projektu bychom odstranili i nervozitu při odbavování čtenářů ve výpůjčním procesu.
 • Očekávané výsledky řešení: v neposlední řadě klidnější spánek správce sítě.
 • Připojení k internetu je neocenitelnou pomůckou při rozvíjení kriticismu.
 • Výsledkem řešení bude: eliminace ručního zpracování návštěvníků
 • Cíle projektu: navázat a dále využít úspěšné implementace katalogů komodit knihoven
 • Současný stav: Nedostatečná informovanost obyvatelstva
  Očekávané výsledky řešení: Lepší informovanost obyvatelstva

Je sympatické, že si téměř všichni autoři projektů uvědomují, že technika není samospasitelná a úspěch všeho závisí především na lidech, tedy přesněji na knihovnících a knihovnicích...

 • Po vybavení PC má obec připravenou novou knihovnici.
 • Knihovna v loňském roce prošla důkladnou revizí a úpravou prostředí. Po výměně knihovníka očekáváme výrazné zlepšení služeb.
 • Starostka obce je rázná žena.
 • Pracovnice, která má knihovnu na starosti je mladá a perspektivní.
 • Dobrovolné knihovnice vykonávají osoby, které nemají problém s výpočetní technikou a jsou nakloněny novým metodám knihovnické práce.
 • Po přemístění knih do vhodnějších prostor neprojevil nikdo zájem o vedení knihovny.

Ovšem připojit se na Internet bez počítačů a jiné techniky nelze. Takže i na to v projektech posléze dojde...

 • Z technického vybavení je zde pouze psací stroj.
 • Zasíťování serveru + 2 nových PC a jednoho stávajícího historického stroje.
 • Nejbližším cílem je získání počítače s vhodnou periferií a programového systému vhodného pro výsledný efekt, kterým by bylo zpracování fondu knihovny do elektrické podoby a jeho zpřístupnění prostřednictvím sestaveného katalogu.
 • V tomto hlavním počítači je umístěn KF knihovny, z čehož vyplývá, že by nebylo vhodné dát tento počítač do dětského oddělení.
 • Nová paní knihovnice současně požaduje (vzhledem k 3. tisíciletí zcela oprávněně) zavedení automatizovaného knihovního systému.
 • Stejným programem je nutné zabezpečit i další dva uživatelské PC, aby knihovnice svůj čas věnovala uživatelům a nikoliv dozoru nad PC.
 • Přepis dat knižního fondu a zřízení e-fondu, jehož vybrané tituly budou umístěny na místním sdílném disku.
 • Instalaci s připojení počítače provede pan XYZ. V roce 2000 nám zapojil počítač k naprosté spokojenosti.

Nejzajímavější čtení přináší odjakživa rozpočet. Komise kroutí hlavou nad částkami a bohužel občas i nad názvy jednotlivých položek...

 • Sofrwér
 • systém Clasius, Clauius, Lanis, Lancius
 • Nezbytný software
 • Nespecifikovaný software
 • Úprava silových a sdělovacích rozvodů
 • Odměna pro obsluhovatele počítače
 • Navrhovaný postup realizace: Pak dopíšeme, co nakoupíme.
 • Propojení PVC do sítě
 • 1 ks knihovna laserová
 • 1 scener
 • Atypické a nákladné řešení neuplatňujeme.


Možná jste získali dojem, že členové komise jsou hydry, které krutým okem slídí v projektech po nesrovnalostech a briskně červenou tužkou škrtají chybná slova a čísla. Nikoliv, jsou to jen zoufalci ponoření v horách papíru a snažící se o nemožné, totiž aby objem peněz, který je k dispozici, vystačil pro co největší počet nejpotřebnějších knihoven, které dohromady žádají jeho několikanásobek. Bouřlivý smích nad nešťastně formulovanou větou v projektu tak není výsměchem, ale zdrojem osvěžení v pozdních nočních hodinách, kdy unavená komise stále ještě zasedá a hromady papírů neubývají.

Na závěr proto uvádím citaci z průvodního dopisu k jednomu z projektů. Vystihuje totiž přesně to, co bych já chtěla říct novým členům komise VISK3, kteří nás na jaře vystřídají.

"Ráda bych požádala o shovívavost při posuzování našeho projektu. Jistě a to i přes to, že má všechny náležitosti, není možná tak dokonale, podrobně a esteticky vypracován, tak jako jiné projekty. Nechci se omlouvat a ani hledat protekci. Chci pouze Vám, kteří o rozdělení rozhodujete, připomenout, že i přes nedostatek pracovních sil a financí, máme snahu zachovat profesionální úroveň naší práce a knihovnu jako takovou."

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLICOVÁ, Libuše. Kdo neRISKuje, neVISKuje. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 13 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11182. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11182

automaticky generované reklamy