Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze klasické hudby Naxos Music Library v Knihovně města Hradce Králové

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Databáze klasické hudby Naxos Music Library v Knihovně města Hradce Králové

0 comments

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové (KMHK) nabízí od roku 2008 svým uživatelům přístup do online databáze Naxos Music Library. Má zaplacených pět vstupů a registrovaným čtenářům tuto službu poskytuje zdarma.

Co je databáze Naxos a co nabízí

Databáze Naxos je určená k poslechu klasické hudby. Obsahuje téměř 40 000 CD s více než 562 100 skladbami; měsíčně do ní přibývá kolem 500 CD současných i historických nahrávek. Najdeme zde přes 700 operních děl, slovníček hudebních pojmů, rozbory skladeb a mnoho dalšího. Kompletní online encyklopedie klasické hudby je ve vývoji.

Databáze využívá katalogů firem BIS, Chandos, CPO, Haenssler, Hungaroton, Marco Polo, Vanguard Classics, VOX a samozřejmě Naxos. Ač je databáze zaměřená na klasickou hudbu, jsou zde rozvíjeny i další žánry, např. world music, která je prezentována převážně firmami ARC a Celestial Harmonies, ale i jazz, filmová hudba a něco málo z klasického a moderního rocku.

Komu je databáze určena

NML mohou používat učitelé a studenti ve vzdělávacích institucích, jako jsou univerzity, konzervatoře a jiné hudební školy, včetně škol základních a středních.

Samozřejmě s ní pracují i profesionální znalci hudby: členové symfonických orchestrů, operních a divadelních domů, rozhlasových stanic apod.

Je však určena i laikům: proto ji zpřístupňují svým uživatelům veřejné knihovny.

Zkušenost hudebního oddělení KMHK s databází

Zájemci o připojení k databázi jsou u nás dvojí:

  1. Profesionálové: studenti a vyučující Hudební katedry PF UHK, členové FHK, učitelé ZUŠ apod.
  2. Individuální zájemci nejrůznějších občanských povolání.

Obě skupiny spojuje nadšení z možností, jaké jim databáze nabízí. To výmluvně dokládá i statistika.

Statistika: srovnání roku 2008 s rokem 2009

rok 2008rok 2009
Počet vstupů4753 221
Počet poslechnutých skladeb3 42321 387

Ze statistik roků 2008 a 2009 je patrný více než šestinásobný nárůst poslechovosti.

Měsíční statistika NML za rok 2009

Počet vstupůPočet stažených skladeb
leden – březen6553 284
duben3001 402
květen2391 461
červen2491 310
červenec2001 795
srpen2292 437
září1941 552
říjen4272 361
listopad3762 488
prosinec3523 297
celkem322121 387

Databáze Naxos a návštěvnost knihovny

Z druhé tabulky se dá vyčíst kromě vzestupné tendence poslechovosti ještě jeden zajímavý údaj: značný nárůst využívanosti databáze v prázdninových měsících. V této souvislosti se hodí připomenout, že většina knihoven má v červenci a srpnu tzv. prázdninový režim. Pro veřejnost je částečně zavřeno, aby se mohla provést nutná údržba prostor či fondu. Bylo by tedy logické, že nastane prudký pokles návštěvnosti. Díky online NML to tak nemusí být. Klient má možnost „přijít do knihovny“ i na svojí dovolené či v době uzavřených knihovních prostor. Ukazuje se totiž, že právě ona „hluchá“ doba z hlediska návštěvnosti může být plodně využita. Více volného času vybízí k častějšímu poslechu hudby, a to přímo z pohodlí domova.

Závěr

Databáze NML plně splňuje kritéria hudbymilovného uživatele knihovny žijícího ve zrychleném tempu dnešní doby. Je tu spojena nejvyšší kvalita a široce pojatý výběr skladeb a autorů s časovou nenáročností. To je také důvod nebývalého zájmu laické i odborné veřejnosti o tuto službu v době, kdy počet návštěv a výpůjček ve většině knihoven přes veškerou snahu knihovníků klesá. Ukazuje se, že lidé nejsou víc „nekulturní“ než v minulosti, jak by mohl vypadat laciný odsudek současnosti, ale že se stále zajímají a jsou zvídaví. Jen vyžadují trochu jiné služby než dříve. A toto zjištění může být (nejen pro nás knihovníky) potěšující a inspirativní.

Obrazová příloha: Databáze Naxos

Obr. 1: Katalog: ukázka z hesla Johannes Brahms (malá část); u známějších skladatelů lze např. srovnávat jednotlivé interpretace

Obr. 1: Katalog: ukázka z hesla Johannes Brahms (malá část); u známějších skladatelů lze např. srovnávat jednotlivé interpretace

Obr. 2: Výběr díla ze seznamu. Vlevo se objeví přebal CD, pod ním interpreti skladby

Obr. 2: Výběr díla ze seznamu. Vlevo se objeví přebal CD, pod ním interpreti skladby

Obr. 3: Autoři pamatují i na mládež, jíž jsou věnovány samostatné odkazy do katalogu

Obr. 3: Autoři pamatují i na mládež, jíž jsou věnovány samostatné odkazy do katalogu

Obr. 4: Hudba určená dětem

Obr. 4: Hudba určená dětem

Obr. 5: Ukázka rozboru skladby (část): Johann Sebastian Bach:  Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046

Obr. 5: Ukázka rozboru skladby (část): Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046

Obr. 6: Nástroje symfonického orchestru s odkazem ke každému nástroji

Obr. 6: Nástroje symfonického orchestru s odkazem ke každému nástroji

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MATĚNOVÁ, Růžena. Databáze klasické hudby Naxos Music Library v Knihovně města Hradce Králové. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-13372. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13372

automaticky generované reklamy
registration login password