Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ceny za topení rostou – potřebujeme kamna na dřevo 2008, ročník 12, číslo 13 Z redakční pošty 5.617 x 1
Červnové setkání uživatelů systému ALEPH v Martině 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.595 x 0
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 3.860 x 0
Česká bible v proměnách staletí 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.558 x 0
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 4.068 x 0
Česká digitální matematická knihovna (Miroslav Bartošek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 6.382 x 0
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.149 x 3
Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.314 x 0
Česká jména v mezinárodním souboru autorit 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.033 x 0
Česká lékařská literatura na WWW 2001, ročník 5, číslo 4 Medicína a informace 10.939 x 0
Česká národní bibliografie nyní v Tornádu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 6.748 x 0
Česká národní databáze ISSN na webu STK 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.732 x 2
Česká pirátská strana spustila PirateLeaks 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.684 x 0
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.124 x 0
Česká škola v roce 1999 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.851 x 0
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 22.897 x 1
Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy 2001, ročník 5, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.724 x 0
Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků 2000, ročník 4, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.275 x 0
České a americké akademické knihovnictví očima Saši Skenderiji 2005, ročník 9, číslo 11 Rozhovor 8.410 x 0
České digitalizované písmo 1990–2010 2013, ročník 17, číslo 2 Informační přesahy 9.706 x 0

Stránky

registration login password