Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká škola v roce 1999

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Česká škola v roce 1999

0 comments
Informační server Česká škola, který hned od svého vzniku navázal s časopisem Ikaros oboustrannou spolupráci, má za sebou první tři měsíce svého "života". Od samého počátku bylo hlavním cílem vytvoření internetového média, které by přinášelo kompletní informace z oblasti školství. Úkol ojedinělý nejen v prostředí českého Internetu, ale i obecně.

Pravděpodobně znáte situaci, kdy hledáte požadovanou informaci, a brzy zjistíte, že se jedná o pověstnou jehlu v kupce sena. Údaje jsou roztroušené, nekompletní, někdy dokonce nejsou v elektronické podobě vůbec. Naše snaha je tedy přinášet Vám i v příštím roce - ať už jste učitelé nebo studenti, laici nebo odborníci - tyto informace uspořádané, aktuální a v takové kvalitě, aby byly pro každého z Vás snadno dostupné.

Jedním z problémů, se kterými se při naší práci potýkáme, je neochota nebo snad i obava(?) některých institucí a firem zapojit se do projektu a informace (i když jsou určeny právě nejširší veřejnosti) zdarma na České škole zveřejnit. Přitom prezentace na našem serveru by některým z nich mohla pomoci zapsat se do podvědomí veřejnosti. V této oblasti je stále patrná neznalost a nedůvěra některých orgánů k Internetu jako informačnímu médiu. Vždyť společným zájmem by mělo být právě české školství a odstranění již zmiňované špatné informovanosti v této oblasti.

Z tohoto důvodu vítáme náměty i připomínky Vás všech, kterých se naše školství nějakým způsobem dotýká. Doufáme, že i v roce 1999 Vám budeme přinášet spoustu zajímavých informací a bude navázána další spolupráce s institucemi, které by mohly svými údaji naše informační médium obohatit. Do nového roku bychom Vám, čtenářům Ikara i České školy, přáli, aby se náš server stal užitečným zdrojem informací a byl přínosem pro každého, kdo se o české školství zajímá.

A co nového připravuje Česká škola do roku 1999? Určitě se na jejích stránkách setkáte s větším množstvím recenzí výukových pomůcek - ať se již jedná o multimediální výuková CD (první recenze jsou již na České škole k dispozici včetně ukázek převedených do technologie ShockWave), didaktickou techniku a další. Připravujeme také zcela novou rubriku zaměřenou na využití výpočetní techniky ve školách, on-line burzu pracovních míst ve školství, kompletní texty dalších učebnic zveřejňovaných ve formátu PDF a další překvapení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MÁCOVÁ, Šárka. Česká škola v roce 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-10275. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10275

automaticky generované reklamy