Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká bible v proměnách staletí

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Česká bible v proměnách staletí

0 comments

Význam bible v české historii a kultuře připomněla retrospektivní výstava Bible v proměnách staletí, kterou uspořádalo od 8. do 20. října 2003 v galerii Karolinum sdružení Rachamím (kurátorka: Alena M. Kubíčková). Výstava je putovní - předtím byla instalována v Senátu, v kostele v Praze-Lhotce a Arcibiskupském gymnáziu.

Návštěvníci si mohli prohlédnout např. faksimile Kodexu vyšehradského, 1. vydání tzv. Severinovy bible z roku 1529, proslulá šestidílná Biblie kralická (1579-1593/1594) a Nový zákon Svatováclavské bible (1677). Vzácné dokumenty doplnily novodobé překlady (včetně ekumenického z roku 1979) a databáze BibleWorks, která obsahuje desítky překladů bible (včetně čtyř českých). Dodejme, že první domácí, cyrilometodějský překlad bible (do staroslověnštiny), který se nedochoval, byl vyhotoven před 1120 lety.

Součástí výstavy byla samostatná miniexpozice věnovaná restaurování Pražské bible, nejcennější a také asi nejznámější knihy, která byla poškozena během loňské povodně. Pražská bible, která byla vydána v roce 1488 pravděpodobně v tiskárně kramáře Severýna v Praze (vzniklo v ní do první čtvrtiny 16. století celkem 13 titulů), je nejstarší v češtině vytištěnou biblí. Její podrobný popis je obsažen v databázi Incunabula lingua bohemica impressa (Ústav pro klasická studia AV ČR). Zopakujme, že tento prvotisk byl uložen od roku 1995 v depozitáři Úseku vzácných tisků Městské knihovny v Praze na Ortenově náměstí v Praze 7, který byl zatopen v noci z 13. na 14. srpna 2002. Po nezbytném zmražení byla bible v září převezena do restaurátorského oddělení Národní knihovny ČR, kde byl blok rozdělen do 15 části (obr. 6), vydezinfikován a vysušen ve vakuové baličce. Podle Z. Kopencové z MKP restaurátoři nedávno dokončili maketu Pražské bible, která nahradí originál na výstavách a při prezentacích.Obr. č. 1: Před zahájením vernisáže výstavyObr. č. 2: Faksimile Kodexu vyšehradskéhoObr. č. 3: Šestidílné vydání Bible kralickéObr. č. 4: Následky povodně v Městské knihovně v PrazeObr. č. 5: Zmražená Pražská bibleObr. č. 6: Pražská bible byla při sušení rozdělena do 15 částí.Obr. č. 7 a 8: Pražská bible v ochranné převozní krabiciObr. č. 9: Miniexpozice věnovaná restaurování Pražské bible


Obr. č. 10: Vitrína s částí Pražské bible


Obr. č. 11: Usňová vazba Pražské bible


Obr. č. 12: Pražská bible - úvod První knihy Mojžíšovy


Poznámka: Doprovodná webová stránka výstavy, která byla avizována na oficiálním letáčku, zela v době jejího konání prázdnotou. Tento stav se nezměnil ani při uzávěrce tohoto čísla. Zájemci o tuto problematiku, kteří nemohli výstavu osobně navštívit, jsou tak odkázáni na archivní kulturní přehledy:-( Nebo na Ikara:-)

Fotografie: autor (č. 1-6, 11 a 12), ostatní laskavě poskytla Z. Kopencová z MKP.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Česká bible v proměnách staletí. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11447. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11447

automaticky generované reklamy
registration login password