Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká národní bibliografie nyní v Tornádu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Česká národní bibliografie nyní v Tornádu

0 comments
Česká národní bibliografie na CD-ROM, společný produkt Národní knihovny ČR a Albertiny icome Praha, od letošního roku (počínaje vydáním 12/99) mění vyhledávací systém. Stejně jako v ostatních aplikacích, původní WiniFret, respektive FreT nahrazuje 32-bitová plnotextová vyhledávací aplikace - systém Tornádo, opět vyvinutý společností AIP.

ČNB vychází čtvrtletně na dvou CD-ROM a obsahuje tyto databáze: knihy, zahraniční periodika, disertace a autoreferáty, speciální dokumenty, jmenné autority, články a periodika vydávaná v ČR.

Instalace je rychlá a velmi jednoduchá (platí i pro instalaci aktualizací). Aktualizace k dané verzi ČNB je k dispozici ke stažení zdarma na stránkách AIP nebo NK ČR s měsíční periodicitou. Výhledově se počítá i s automatickou aktualizací po Internetu.

Upraveno je uživatelské prostředí, plně odpovídá windowsovským aplikacím, ale nebojte se, některé fretovské prvky tam ještě najdete. Ovládací prvky jsou intuitivní. Vyhledávání je přes velké množství dat rychlé, leč má své záludnosti. Ty však jsou způsobeny spíše nedostatky, lépe řečeno nejednotností, v katalogizaci, které nenapraví ani sebedokonalejší systém. Například v databázi Články systém tvrdošíjně odmítá vyhledat článek Filipa Vojtáška "Jak se na Seči..." (dotaz - Název akce: Knihovny současnosti; Místo konání: Seč; Zdroj: Ikaros). Poté, co odstraníte Místo konání, systém záznam najde. Zkrátka u některých záznamů u této konference místo konání uvedeno je, u některých ne; pro vyhledávání je řada dokumentů tím pádem ztracena. Neprohledávala jsem pochopitelně všechny záznamy, ale namátkou jsem našla u jednoho z mých článků jako spoluautora chybně uvedeného Aleše Brožka, což mne svádí k úvaze o kvalitě této bibliografie jako celku, třeba je to ale výjimka.

Záznamy je možno prohlížet v ISBD, v UNIMARCu a v několika dalších výstupních formátech. Vyhledané záznamy je možno dále třídit podle kteréhokoliv pole. Šikovný je způsob označování záznamů a jejich export. Formát exportu je volitelný, stejně jako výstupní kód. Velmi šikovná je možnost Rychlý export - připojení aktuálního záznamu do souboru.

Před uzávěrkou jsem dostala "poslední vydání", které je v těchto dnech distribuováno. Na první pohled se neliší od předchozího. Přesto obsahuje příjemnou novinku - možnost vyhledávání sekvencí dvou i více blízko sebe ležících slov v názvech, předmětových heslech a globálním indexu (popis nových možností najdete v nápovědě v sekci Novinky). Znatelně to zpřesňuje vyhledávání. Přibyly ještě prostředky pro snazší síťovou instalaci a možnost nainstalování anglického prostředí, což jistě ocení zahraniční knihovníci.

Okno CNB
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Česká národní bibliografie nyní v Tornádu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-10558. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10558

automaticky generované reklamy
registration login password