Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Modelom riadený vývoj informačných systémov 2019, ročník 23, číslo 3 Výzkumná činnost 2.356 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 16. část 2017, ročník 21, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 1.981 x 1
Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram 2009, ročník 13, číslo 3 Informační gramotnost 10.472 x 1
Knihovny současnosti 2002 2002, ročník 6, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.249 x 1
Zpráva ze 4. setkání českých uživatelů systému DSpace 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.505 x 1
Obor Informační služby – knihovnictví v Plzni slaví 15 let 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.421 x 1
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 17.522 x 1
Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WoS (Věra Kroftová) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Evaluace a elektronické informační zdroje 6.158 x 1
Konference INFORUM podeváté 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.851 x 1
Použití písmene P při popisu průběhu prázdninové praxe 2005, ročník 9, číslo 13 Ze života knihoven 6.575 x 1
Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie 2007, ročník 11, číslo 11 Informační politika 8.235 x 1
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.277 x 1
Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 9.705 x 1
V jinačovické knihovně 2007, ročník 11, číslo 1 Nad webovými stránkami knihoven 7.155 x 1
Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 29.479 x 1
Výsledky semináře Pořádání znalostí 1999 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.808 x 1
Počítačové hry jako sociokulturní fenomén - prezentace studentských projektů 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.758 x 1
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 13.547 x 1
Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 9.414 x 1
Novinky, ikonky a poděkování 2012, ročník 16, číslo 6 Editorial 3.581 x 1

Stránky

registration login password