Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Společně - společně s dětmi a seniory v knihovně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Konference Společně - společně s dětmi a seniory v knihovně

0 comments
Anglicky
English title: 
Together. The Conference for Generations.
English abstract: 
A conference on children and grand-parents in and out of the library discussed the specific roles of generations for well-being and education of both groups. Beside lectures at the Chrudim library, a seminar took place in the local nursing home that proved the benefits coming from collaboration among generations.
Autoři: 

Konference zaměřená na seniory a děti v knihovně se konala ve středu 17. října a do Chrudimi se na ni sjeli účastníci z celé republiky. Některé kolegyně zůstaly do druhého dne na seminář, který volně navazoval praktickou ukázkou práce s oběma skupinami uživatelů. Konferenci uspořádala Městská knihovna Chrudim ve spolupráci s Národní knihovnou a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Už při přípravě akce nás potěšil zájem knihovnické veřejnosti, který naznačil, že téma je opravdu živé a nejen krátkodobě aktuální v rámci probíhajícího Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Dopolední jednání, zaměřené na teoretická východiska, bylo nesmírně poutavé. Slova se ujaly odbornice na slovo vzaté – MUDr. Hana Janatová CSc. Se zabývala stárnutím a zdravím, ageismem, stereotypy a souvisejícími problémy stárnoucích generací. Mgr. Rut Kolínská rozebrala mezigenerační styk v knihovně i mimo ni a Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová CSc. se zamyslela nad rysy současných dětí a současných seniorů a zamyslela se nad vývojem situace.

V odpoledním bloku potom vystoupily knihovnice s prezentacemi aktivit, kterými ve svých knihovnách podporují společné aktivity seniorů a dětí. A inspirativní tečkou na závěr, i když bohužel už v prořídlém sále, byl příspěvek naší milé kolegyně ze Slovenska Mgr. Emilie Antolíkové, který nesl výmluvný název „Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich)...“.

V denním stacionáři pro seniory byli účastníci konference svědky spolupráce mezi generacemi

V denním stacionáři pro seniory byli účastníci konference svědky spolupráce mezi generacemi

Z jiného soudku byl seminář, který se uskutečnil následujícího dne. Začínalo se v denním stacionáři pro seniory, kde chrudimská knihovnice Iveta Novotná předvedla ve spolupráci s paní učitelkou a dětmi 2. třídy ZŠ vzorovou hodinu. Bylo dojemné sledovat, jak senioři až o 70. let starší pomáhají dětem s úkoly a nechávají se vtáhnout do výuky. A děti, které poslouchají a dodávají svým starším „spolužákům“ pocit potřebnosti a důstojnosti. Bylo to potvrzení toho, že takové akce mají smysl.

Na závěr jsme zhodnotili uplynulé dva dny a převažoval dojem, že konference se vydařila a účastníky obohatila. Děkujeme všem, kteří nám s přípravou pomáhali i všem, kteří přijali naše pozvání. Příspěvky z konference naleznete na adrese chrudimské knihovny v sekci Pro seniory.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAZUROVÁ, Hana. Konference Společně - společně s dětmi a seniory v knihovně. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 11 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-13990. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13990

automaticky generované reklamy
registration login password